Explorerscouten lär känna sin grupp bättre och hittar sin egen plats i patrullen. Explorerscouten deltar i patrullens verksamhet och vågar också ta ledaruppgifter i sin grupp.

Valikko

Engångsföreteelser


Målsättning:

Explorerscouten lär känna sin grupp bättre och hittar sin egen plats i patrullen. Explorerscouten deltar i patrullens verksamhet och vågar också ta ledaruppgifter i sin grupp.

Beskrivning:

Allt program för explorerscouter behöver inte vara projekt eller kräva mycket planering. Den här aktiviteten är lätt att göra på ett möte för att lätta upp stämningen och stärka gruppsamhörigheten.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Kaveritaidot Organisointitaidot Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att instruera patrullmedlemmarna om kvällens program och ansvara för den gemensamma förhandsplaneringen och arrangemangen. Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren att ordna aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vår grej

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spelkväll. Vi ordnar mästerskapstävlingar i patrullens favoritspel. Vi förbereder oss för spelkvällen genom att planera kvällens stil, med traktering enligt tema. Vi hittar på ett pris åt mästaren och hen kan sedan utmana en spelentusiast eller lära ut spelet åt de yngre. Alias, Uno, Mafia -  välj själv!

Vi lever oss in i någon annans situation. Då vi kommer till mötet får alla redan vid dörren en lapp med en annan patrullmedlems namn. Det här blir vars och ens nya identitet för hela mötet. Vi diskuterar, leker, spelar, städar eller lagar mat och alla försöker bete sig enligt sin nya identitet. Vi försöker gissa vem som föreställer vem. När alla patrullmedlemmar är identifierade samlar vi tillsammans ihop tre egenskaper för var och en som beskriver just den personen bäst. Lotsens uppgift är att se till att mötet känns tryggt och bra för alla.

Vi gör ett produkttest. Under föregående möte besluter vi vad vi ska testa och hur vi skaffar material till testet. Vi kan testa till exempel mopedbilar, musik, läskedrycker, telefoner eller ryggsäckar. Vi publicerar resultatet av vårt test till exempel på vår egen websida, gör en nyhet av testet som vi hänger upp på kårlokalens vägg eller skickar testet till Scoutposten. Lotsen hjälper till med att föra protokoll under testet.

Vi testar vad dofter berättar om oss. En patrullmedlem går ut ur rummet och kommer tillbaka med förbundna ögon. Hen förs slumpmässigt omkring bland de andra patrullmedlemmarna och personen med förbundna ögon berättar vilka dofter hen känner och vad hen kommer att tänka på då hen känner dem. Blindbocken försöker koppla ihop rätt doft med rätt patrullkamrat. Till slut funderar vi tillsammans på hur många olika sätt vi kan känna igen varandra.

Vi bekantar oss med idén och reglerna för geocaching och söker upp de tre geocachar som ligger närmast kårlokalen. Om ämnet intresserar kan vi söka fler geocachar och göra en egen gömma. Mera information om geocaching hittar vi på internet med sökordet geocaching.

Lägg till tips

Bifoga