Explorerscouten lär sig nya färdigheter som behövs på en utfärd och förstår programmets betydelse på en utfärd. Hen lär sig att hitta på program till en utfärd.

Valikko

Omväxling på utfärden


Målsättning:

Explorerscouten lär sig nya färdigheter som behövs på en utfärd och förstår programmets betydelse på en utfärd. Hen lär sig att hitta på program till en utfärd.

Beskrivning:

Ofta gör man samma saker på explorerscouternas utfärder och ibland kan en omväxling vara uppfriskande. Man får lätt ett tema och en struktur till utfärden genom att göra något nytt och samtidigt lär sig explorerscouterna nya kunskaper som kan behövas på en utfärd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Partiokulttuuri Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att leda gruppen att välja en verksamhet som passar patrullen. Patrulledarens uppgift är att under handledning av lotsen ordna lämplig tid och plats för aktivitetens genomförande. Lotsen hjälper patrulledaren med aktivitetens praktiska arrangemang och utmanar explorerscouterna att hitta på nya och mångsidiga sätt att förverkliga utfärder.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vår grej

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga