Explorerscouten får mod och säkerhet att fungera också i överraskande situationer och hen förhåller sig positivt till nya vändningar.

Valikko

På gränsen till bekvämlighetszonen


Målsättning:

Explorerscouten får mod och säkerhet att fungera också i överraskande situationer och hen förhåller sig positivt till nya vändningar.

Beskrivning:

Explorerscouten kastar sig in i nya situationer och prövar olika roller. Hen får stöd av sin egen grupp och vågar överträffa sig själv.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att leda gruppen att välja en lämplig verksamhet för den egna patrullen. Patrulledaren ordnar under ledning av lotsen en lämplig tid och plats för att utföra aktiviteten. Lotsen hjälper patrulledaren att förverkliga aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vår grej

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi använder ett främmande språk för att kommunicera med andra människor. Vi talar ett främmande språk till exempel i butiken eller är i kontakt med scouter i andra länder via vår vänkår, Skype eller genom att bjuda in en grupp som kommer till Finland att hälsa på oss. Vi kan få kontakt med utländska scouter som kommer till Finland genom “Guides and Scouts visiting Finland”-sidan på Facebook.

Vi gör en skulptur på en synlig plats. Vi drar lott om temat för skulpturen. Materialet kan vara från naturen som t.ex. snö, sand, rötter eller urbant material som skräp eller förpackningar. Lotsen gör lappar så vi kan dra lott om tema och plats, samt fixar material och eventuella tillstånd som kan behövas för skulpturen. Det passar bra att göra skulpturen till exempel på ett läger eller en utfärd eller till exempel under scoutveckan för att ge kåren synlighet.

Vi gör en tysthetslilja d.v.s. vi är tysta i ett dygn. Under liljan får vi inte prata. Vi får göra annat och vi får kommunicera på andra sätt, men allt tal är förbjudet och leder till att prestationen underkänns. Tysthetsliljan lär oss att förhålla oss till ett ljudlöst samhälle. I samband med liljan kan vi passa på att lära oss teckenspråk eller morsealfabetet. Då vi har klarat av liljan kan det vara bra att gå igenom upplevelsen tillsammans under lotsens ledning.

Vi ordnar en konstutställning till exempel av det vi gjort under aktiviteten I lära hos mästaren. Vi kan till exempel hålla konstutställningen på kårlokalen under en öppna dörrars dag, i kommunhuset, i församlingens utrymmen eller på en av kårens fester. Arbetena på utställningen kan vi sälja eller auktionera ut för att samla in pengar till patrullkassan eller till ett välgörenhetsprojekt. Lotsen hjälper oss att ordna utställningen.

Skyltdocka. Vi kommer överens med ett varuhus, en klädaffär eller möbelaffär om att uppträda som levande skyltdockor hos dem. Vi tillbringar enligt överenskommelse en timme eller två i skyltfönstret eller inredningen. Efteråt funderar vi hur det kändes att vara på plats, men inte närvarande, hur människorna reagerade och hur det kändes att vara utställd. Lotsen kan hjälpa oss att gå igenom upplevelsen genom att få oss att fundera över upplevelsen.

Lägg till tips

Bifoga