Explorerscouten får mod och säkerhet att fungera också i överraskande situationer och hen förhåller sig positivt till nya vändningar.

Valikko

På gränsen till bekvämlighetszonen


Målsättning:

Explorerscouten får mod och säkerhet att fungera också i överraskande situationer och hen förhåller sig positivt till nya vändningar.

Beskrivning:

Explorerscouten kastar sig in i nya situationer och prövar olika roller. Hen får stöd av sin egen grupp och vågar överträffa sig själv.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att leda gruppen att välja en lämplig verksamhet för den egna patrullen. Patrulledaren ordnar under ledning av lotsen en lämplig tid och plats för att utföra aktiviteten. Lotsen hjälper patrulledaren att förverkliga aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vår grej

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga