Explorerscouten behärskar grunderna för kårens information och kommunikation. Hen använder olika sociala medier för att berätta om scoutingen.

Valikko

Patrullen på nätet


Målsättning:

Explorerscouten behärskar grunderna för kårens information och kommunikation. Hen använder olika sociala medier för att berätta om scoutingen.

Beskrivning:

Explorerscouten syns och hörs på internet. Patrullen funderar över vad som är bra att publicera, var och hur. Explorerscouten lär sig grunderna för information och kommunikation och lär sig att berätta om sig själv och sin patrull i olika medier.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att leda gruppen att välja rätt sätt för den egna patrullen att göra aktiviteten. Patrulledaren ansvarar i sista hand för att nödvändiga åtgärder blir gjorda. Lotsen hjälper patrulledaren att förverkliga aktiviteten i praktiken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vår grej

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga