Explorerscouten behärskar grunderna för kårens information och kommunikation. Hen använder olika sociala medier för att berätta om scoutingen.

Valikko

Patrullen på nätet


Målsättning:

Explorerscouten behärskar grunderna för kårens information och kommunikation. Hen använder olika sociala medier för att berätta om scoutingen.

Beskrivning:

Explorerscouten syns och hörs på internet. Patrullen funderar över vad som är bra att publicera, var och hur. Explorerscouten lär sig grunderna för information och kommunikation och lär sig att berätta om sig själv och sin patrull i olika medier.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Viestintä Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att leda gruppen att välja rätt sätt för den egna patrullen att göra aktiviteten. Patrulledaren ansvarar i sista hand för att nödvändiga åtgärder blir gjorda. Lotsen hjälper patrulledaren att förverkliga aktiviteten i praktiken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vår grej

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi jämför scouting i Finland med scouting i något annat land. Vi funderar vad vi skulle kunna berätta om finländsk scouting. Vi är i kontakt med scouter i något annat land t.ex. via Skype, Facebook eller e-post och berättar om vår kår, vår grupp och om scoutingen i Finland.

Vi hjälper kårens www-ansvariga att uppdatera kårwebbsidornas innehåll eller kommer med nya idéer och skapar nytt material till sidorna. Om kåren ännu saknar webbsidor finns det ett behov för idéer till nya sidor. Målsättningen är att vi samtidigt lär oss hur kårens webbsidor fungerar.

Vi skriver och fotograferar för gruppens egen blogg. Bloggen kan handla om ett evenemang, projekt eller ett speciellt tema så att det blir lättare att hitta på bloggämnen och bloggen blir mer konsekvent. Tips på hur man startar en blogg eller vlogg finns på många webbsidor. Genom att söka på internet hittar vi också många kårers och andra patrullers egna bloggar.

Vi gör en video- eller fotodagbok av vår utfärd och publicerar den på ett lämpligt ställe.

Lägg till tips

Bifoga