Explorerscouten lär sig en ny hantverksteknik och olika sätt att leda en hantverksaktivitet.

Valikko

Vi bekantar oss med en ny hantverksteknik


Målsättning:

Explorerscouten lär sig en ny hantverksteknik och olika sätt att leda en hantverksaktivitet.

Beskrivning:

Explorerscoutpatrullen bekantar sig med en ny hantverksteknik på egen hand.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kädentaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder gruppen vid inlärningen av den nya färdigheten. Patrulledaren kan själv lära patrullen den nya färdigheten eller så kan gruppen studera den nya färdigheten tillsammans. Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren eller patrullen att lära sig den nya färdigheten, och att skaffa kunskap och material som behövs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vår grej

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga