Explorerscouten fördjupar sin kunskap om den finska naturen och förstår naturens skönhet. Explorerscouten inspireras och kan dra nytta av de möjligheter skogen erbjuder.