Då explorerscouten rör sig i naturen känner hen igen djur hen möter och deras spår, olika fågelarter, växter, svampar och träd, fiskar och insekter.

Valikko

Jag känner naturen


Målsättning:

Då explorerscouten rör sig i naturen känner hen igen djur hen möter och deras spår, olika fågelarter, växter, svampar och träd, fiskar och insekter.

Beskrivning:

Explorerscouten lär sig att känna igen, eller repeterar, djur, fåglar, växter, träd, svampar, fiskar och insekter som förekommer i den finländska naturen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Luonto
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att skaffa en kunnig guide eller böcker med vilka man kan göra en säker artbestämning. Det går utmärkt att göra flera av aktivitetstipsen. Lotsens uppgift är att ge tips om experter eller hjälpa till med att hitta en guide. Lotsen styr explorerscouterna mot ett tillräckligt utmanande sätt att göra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vår natur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Djurens spår och lämningar. Vi rör oss i naturen och söker olika spår efter djur. Spåren kan vara t.ex. högar med avföring, tassmärken och kottar som djur gnagt på. Hjälp kan vi få till exempel av Natur och Miljö och Luonto-liitto.

Vi planerar och förverkligar en nattlig bäver-, uggle-, nattfjärils- eller fladdermusutfärd. Här kan vi få hjälp av en lokal naturförening som vet var det lönar sig att göra dylika utfärder. Vi kan också först delta i en utfärd som den lokala naturföreningen ordnar och sedan planera en egen utfärd för vår egen eller någon yngre patrull.

Vi fiskar med mete, svirvel, katsa eller nät. Med hjälp av en fiskbok artbestämmer vi alla fiskar vi fångar. Vi kommer ihåg att kolla vilka lov vi behöver för olika sätt att fiska på olika områden.

Vi deltar i en metes- eller pilktävling, eller ordnar en egen metes- eller pilktävling där man under ett dygn ska få så många olika fiskarter som möjligt. Under tävlingens gång kan man meta eller pilka på många olika ställen, som t.ex. i en sjö, på havet och i en å. Om vi pilkar på is utrustar vi oss med isdubbar och tar med en livlina och utrustar oss för en trygg utfärd och följer med isläget hela tiden.

Vi går och plockar svamp med explorerscoutpatrullen. Vi tar med en svampbok så att vi kan känna igen alla svampar vi hittar i skogen. Vi plockar endast de ätbara matsvamparna. Antingen lagar vi mat av dem genast efter utfärden eller så torkar eller fryser vi in svamparna för senare bruk. Hjälp med artbestämningen kan vi få av marthorna eller skolans biologilärare.

Vi samlar löv eller barkbitar från olika trädarter. Av trädproven gör vi en artkännedomsuppgift åt spejarscouterna där de ska känna igen träden på basen av löven eller barkbitarna. Efter artkännedomsuppgiften går vi igenom de rätta svaren tillsammans med spejarscouterna. Vi kommer överens om uppgiften med spejarlotsen. Vi kommer ihåg att man inte får ta bark från ett levande träd.

Vi ordnar en småkrypssafari för en utvald grupp (t.ex. en vargungeflock eller ett äventyrsscoutlag). Vi bekantar oss med området i förväg, utan målgruppen, och skaffar information om olika småkryp. Vi kan samla in insekter tillsammans med safarigruppen eller så kan vi samla insekterna i burkar i förväg och ha dem på olika kontroller under en safari-spårning.

Vi gör en utfärd till närskogen med vår explorerscoutpatrull. Vi söker efter olika insekter och larver till exempel under stenar, i multnande träd och under mossan. Antingen försöker vi artbestämma insekterna redan i skogen, eller så samlar vi dem i till exempel små glasburkar och artbestämmer dem med hjälp av insektböcker eller internet i kårlokalen.

Vi gör ett växt-herbarium. Vi kan till exempel samla så många olika växter som möjligt under kårens sommarläger. Vi pressar växterna mellan hushållspappersark och använder till exempel en hög av böcker som tyngd. De pressade växterna tejpar vi antingen upp i ett häfte eller som en tavla på kårlokalens vägg. Bredvid varje växt skriver vi växtens namn och växtplats. Vi kan också göra ett helt digitalt herbarium genom att i stället fotografera växterna noggrant ur olika vinklar. Bilderna och uppgifterna om växterna kan vi samla i en blogg eller i någon molntjänst.

Vi bongar fåglar under en sommar. På hösten jämför vi våra resultat. Om vi inte har koll på fågelarterna kan vi be om hjälp av en lokal fågelförening. Genom att delta i Tornens kamp eller något motsvarande evenemang lär vi oss känna igen arterna bättre och vi får kanske också se några nya arter. Vi använder internet för att hitta kontaktuppgifter till den lokala BirdLife föreningen. Via föreningen kan vi också få kontakt med en person som kan komma och berätta om fågelarter för oss.

Lägg till tips

Bifoga