Explorerscouten förstår betydelsen av en egen närskog och -natur för människans välmående och förstår varför naturen behöver skyddas. Explorerscouten förstår också att en del får sitt levebröd av skogen. Hen känner till skogsbrukets grunder.

Valikko

Jag skyddar naturen


Målsättning:

Explorerscouten förstår betydelsen av en egen närskog och -natur för människans välmående och förstår varför naturen behöver skyddas. Explorerscouten förstår också att en del får sitt levebröd av skogen. Hen känner till skogsbrukets grunder.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med skogsskötseln och vilka hot och möjligheter det finns för den. Hen funderar hur just hen skulle kunna skydda naturen. I första hand ska explorerscouten fundera över vad hen kan göra för naturen i sina hemtrakter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto Talous
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att vara i kontakt med olika föreningar eller kommunens anställda och komma överens om hur explorerscoutpatrullen kan utföra aktiviteten. Lotsen hjälper patrulledaren att hitta de kanaler och sätt för påverkan som explorerscoutpatrullen kan använda sig av.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vår natur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga