Explorerscouten förstår betydelsen av en egen närskog och -natur för människans välmående och förstår varför naturen behöver skyddas. Explorerscouten förstår också att en del får sitt levebröd av skogen. Hen känner till skogsbrukets grunder.

Valikko

Jag skyddar naturen


Målsättning:

Explorerscouten förstår betydelsen av en egen närskog och -natur för människans välmående och förstår varför naturen behöver skyddas. Explorerscouten förstår också att en del får sitt levebröd av skogen. Hen känner till skogsbrukets grunder.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med skogsskötseln och vilka hot och möjligheter det finns för den. Hen funderar hur just hen skulle kunna skydda naturen. I första hand ska explorerscouten fundera över vad hen kan göra för naturen i sina hemtrakter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto Talous
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att vara i kontakt med olika föreningar eller kommunens anställda och komma överens om hur explorerscoutpatrullen kan utföra aktiviteten. Lotsen hjälper patrulledaren att hitta de kanaler och sätt för påverkan som explorerscoutpatrullen kan använda sig av.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vår natur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi deltar i rensningen av främmande arter ur vår natur. Vi kan till exempel rensa bort jättelokor, jättebalsaminer eller lupiner ur naturen så att andra växter ryms att växa. Vi får inte på eget bevåg börja dra upp främmande arter. Vi kan ta kontakt med till exempel stadens trädgårdsavdelning och fråga vad vi kan göra och på vilket sätt.

Vi utreder om det finns traditionella kulturlandskap i vår hemtrakt. Om det finns beger vi oss på en dags- eller kvällsutfärd för att bekanta oss med ett traditionellt kulturlandskap. Före vår utfärd söker vi upp information om kulturlandskap på internet. Vi deltar i ett vårdtalko eller upprätthållandet av ett kulturlandskap till exempel genom att slå gräs. Vi kan samarbeta med olika funktionärer i kommunen. Till exempel stadsmuseet, hembygdsmuseet eller -föreningen kan ansvara för vårdtalkon på kommunens område.

Vi bekantar oss med finländsk skogsskötsel. Den lokala skogsvårdsföreningen, jaktföreningen eller viltvårdsföreningen är goda informationskällor och vi kan bjuda in en person från någon av dessa till vårt möte. Kontaktuppgifterna till de lokala föreningarna hittar vi på internet. En skogsutfärd, under vilken vi får praktisk erfarenhet, är att rekommendera. Att delta i skogsplantering, gallring, älgjakt, vilträkning, bygge av ett älgtorn eller underhåll av en utfodringsplats för vilt är också en intressant upplevelse.

Vi bekantar oss med finländsk skogsskötsel. Den lokala skogsvårdsföreningen, jaktföreningen eller viltvårdsföreningen är goda informationskällor och vi kan bjuda in en person från någon av dessa till vårt möte. Kontaktuppgifterna till de lokala föreningarna hittar vi på internet. En skogsutfärd, under vilken vi får praktisk erfarenhet, är att rekommendera. Att delta i skogsplantering, gallring, älgjakt, vilträkning, bygge av ett älgtorn eller underhåll av en utfodringsplats för vilt är också en intressant upplevelse.

Lägg till tips

Bifoga