Explorerscouten rör sig i naturen och lägger märke till naturens mångfald och betydelse för människan.

Valikko

Ut i naturen


Målsättning:

Explorerscouten rör sig i naturen och lägger märke till naturens mångfald och betydelse för människan.

Beskrivning:

Explorerscouten beger sig antingen ensam eller tillsammans med patrullen ut i naturen. Utfärden är minst tre timmar lång och under den går explorerscouten en på förhand överenskommen rutt och gör uppgifter. Explorerscouten kan t.ex. identifiera fåglar eller växter under utfärden.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Luonto Retkeily
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar sin patrull att bege sig ut i naturen och föreslår olika rutter som patrullen kan välja mellan. Lotsen stöder patrulledaren vid val av olika ruttalternativ.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vår natur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga