Explorerscouten reflekterar över sin egen livsåskådning och kan diskutera om den. Hen jämför sina egna och scoutingens värderingar och bildar sig en egen uppfattning om rätt och fel.

Valikko