Explorerscoutens fördomar mot för hen främmande världsåskådningar och kulturer minskar.

Valikko

Andra kulturer


Målsättning:

Explorerscoutens fördomar mot för hen främmande världsåskådningar och kulturer minskar.

Beskrivning:

Explorerscoutpatrullen bekantar sig med en främmande kultur.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Moninaisuus Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att förbereda besöken och med hjälp av lotsen att ta kontakt med överenskomna samarbetsparter. Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren att hitta lämpliga mål och kontaktpersoner. Därtill hjälper lotsen vid behov patrullen att förbereda sig för mötet med en ny kultur.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsåskådning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi bekantar oss med utländska scouter till exempel via vår vänkår, Skype, eller genom att bjuda in en utländsk grupp som vi hittar via Facebook-gruppen “Guides and Scouts visiting Finland”.

Vi iakttar kultursymboler och religiösa symboler i vår omgivning. Symbolerna kan vara människors kläder, smycken, minnesmärken, byggnader o.s.v. Vi fotograferar eller ritar bilder av de symboler vi ser. Vi kommer ihåg att be om tillstånd av dem vi fotograferar. Vi delar upp oss i mindre grupper och gör collage av bilderna. Finns det vissa symboler som upprepas i alla grupper? Vilken kulturs symboler syns mest? Varför visar en del kulturer sina symboler mer än andra?

Minoritet i eget land. Vi bekantar oss med den romska eller samiska kulturen. Vi bjuder in representanter för romerna eller samekulturen till vår kårlokal. Vi ber hen berätta om sin kulturs historia och seder och vilka fördomar riktats mot hen.

Kulturutbyte. Vi bekantar oss med en obekant kulturs eller religions fest och bjuder i gengäld in gäster till en fest i vår kultur. Kulturutbytet kan till exempel vara sådant att vår patrull deltar i Ramadans avslutande fest och vi tar med muslimer och sjunger våra vackraste julsånger.

Nya fester. Under året ordnas många fester som är kopplade till andra kulturer än den traditionellt finska. Vi försöker bli inbjudna att fira till exempel kinesiskt nyår eller vietnamesiska buddhisters månfest. På festkalendern.fi hittar vi helgdagarna för flera stora religioner.

Vi bekantar oss med en organisation för invandrare i Finland. Vi kommer överens om ett besök till exempelvis organisationens träffpunkt, i en familjs hem eller i vår egen kårlokal. Under kvällen kan vi prata om såväl den finska kulturens som våra gästers kulturs seder, fester och traditioner. Vi kan också tillsammans med våra gäster laga mat som är typisk för deras kultur.

Lägg till tips

Bifoga