Explorerscoutens fördomar mot för hen främmande världsåskådningar och kulturer minskar.

Valikko

Andra kulturer


Målsättning:

Explorerscoutens fördomar mot för hen främmande världsåskådningar och kulturer minskar.

Beskrivning:

Explorerscoutpatrullen bekantar sig med en främmande kultur.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Moninaisuus Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att förbereda besöken och med hjälp av lotsen att ta kontakt med överenskomna samarbetsparter. Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren att hitta lämpliga mål och kontaktpersoner. Därtill hjälper lotsen vid behov patrullen att förbereda sig för mötet med en ny kultur.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsåskådning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga