Explorerscouten fördjupar sin kännedom om Bibeln och funderar på Bibelns budskap.

Valikko

Bekant med Bibeln


Målsättning:

Explorerscouten fördjupar sin kännedom om Bibeln och funderar på Bibelns budskap.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med Jesu ord genom upplevelser med tillämpningar och exempel av historiens heliga människor.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Patrulledaren föregår med exempel under övningarna. Lotsens uppgift är att hålla övningarna för patrullen och leda diskussionen efteråt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsåskådning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jesus uppmanade sina följare att “ta sitt kors och följa” honom. I uppmaningen finns tanken att följarens väg inte alltid skulle komma att vara enkel och lätt. På vägen kan man uppleva både hån och förföljelse - som om man var tvungen att bära ett kors. Vi prövar hur det skulle vara att bära ett kors: Korsets tvärslå vägde enligt dagens forskning ungefär 40 kg. Vår patrull skaffar tunga balkar/bjälkar (t.ex. ca 15 kg) åt var och en och vandrar under en dag en utsedd sträcka med dem på axlarna. I början av färden läser vi som uppmaning tidigare nämnda Mark 8:34 och under vandringens pauser läser gruppen högt till exempel följande texter: Rom 8:35-39; 2 Kor 1:3-11; Jak 1:2-4, 12 och 1 Pet 4:12-16 och funderar på vilka motgångar det fanns på de tidiga kristnas väg. De nämnda texterna är alla ur apostlabreven, där apostlarna uppmuntrar församlingarna som levde under svåra förhållanden och mitt i förföljelsen.

Tvätta varandras fötter. I Johannesevangeliet (13:14-15) säger Jesus: “Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.” Vår patrull gör en några kilometer lång barfotavandring (det lönar sig att träna några gånger före) och vid slutpunkten, t.ex. vid ett vattendrag, tvättar vi varandras fötter och torkar dem med handdukar. Före detta läser vi den ovannämnda texten. Konkretiseringen leder till att vi funderar över tjänandets storhet. Vilka stora tjänare har varit riktiga mänsklighetens storheter?

“Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.” (Gal 6:2). Vår patrull delar upp sig i två till tre grupper som vandrar från olika ställen till ett gemensamt mål. Under dagen gör varje team minst två goda gärningar som riktar sig till människor teamet möter. Med andra ord är det frågan om att hjälpa människor man mött ansikte mot ansikte på något sätt. Om möjligt, och ifall vi får tillstånd av de berörda personerna, dokumenterar vi gärningarna på foto.

Med hjälp av Bibeln kan man försvara både värnplikt (Matt. 10:34 ja Rom. 13:1-4) och civiltjänstgöring (Matt. 5:9 ja 2. Moos. 20:13). Vi delar upp oss i två grupper, låter oss inspireras av texterna och debatterar mot varandra. Den ena gruppen talar för allmän värnplikt och den andra gruppen försvarar civiltjänstgöringen.

“När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.”(Matt 6:2-4) Uppgiften för vår patrull är att I HEMLIGHET göra konkreta goda gärningar i vår hemkommun och låta dem komma till allmän kännedom utan att ta äran åt oss själva.

“Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung.” (Mark 1:6) Vår patrull lever eremit-asket-liv under en överenskommen tid, t.ex. under en två dagars utfärd. Vi läser ur överscoutchef Verneri Louhivuoris bok Pyhiä seikkailuja stycket om den första ödemarksvandraren Johannes Döparen. Vi bekantar oss i förväg med hur man tillreder gräshoppor och tar kontakt med en lokal biodlare. Konkretiseringen får oss att fundera över vad gott man kan uppnå genom att avstå från ett liv i lyx och koncentrera sig på det enkla.

Lägg till tips

Bifoga