Explorerscouten fördjupar sin förståelse för församlingens verksamhet. Scouten behöver inte höra till kyrkan för att utföra aktiviteten. En explorerscout som hör till kyrkan ser sig som en del av församlingen.

Valikko

Bekant med församlingen


Målsättning:

Explorerscouten fördjupar sin förståelse för församlingens verksamhet. Scouten behöver inte höra till kyrkan för att utföra aktiviteten. En explorerscout som hör till kyrkan ser sig som en del av församlingen.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med något av församlingens verksamhetsområden som är obekant för hen från tidigare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Katsomustaidot Suomalainen kulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att förbereda besöken och att med hjälp av lotsen ta kontakt med överenskomna instanser. Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren att hitta lämpliga mål och kontaktpersoner. Om församlingen är en bekant miljö för lotsen kan hen, utöver den person som tar emot explorerscouterna från församlingens sida, också berätta om sin egen syn på församlingens verksamhet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsåskådning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi bekantar oss på nätet med Barnkonsekvensanalysen (BKA). Sedan söker vi fram aktuella saker som ett administrativt organ som kyrkorådet eller församlingsrådet i vår lokala församling behandlar just nu. Vi funderar vad scouter och unga skulle kunna ha åsikter om dessa frågor. Vi bildar en gemensam åsikt i gruppen som vi skriver ner och i god tid skickar till kyrkoherden/rådets ordförande. Enligt lagen skall varje beslut bedömas ur barnkonsekvensanalysens synvinkel så patrullens åsikt är värdefull.

Vi bekantar oss med sjukhusprästens arbete. Sjukhusprästens arbete är lite annorlunda än det arbete en präst gör i en församling. Vi förbereder frågor till sjukhusprästen och bjuder in hen till vårt möte eller kommer överens om ett besök hos hen på sjukhuset. Vår egen församlingsarbetare kan ge kontaktuppgifterna till den sjukhuspräst som jobbar i vår region.

Tillsammans med en församlingsarbetare bekantar vi oss med ett församlingsutrymme där verksamheten är obekant för oss, till exempel bårhuset eller kyrkans vind.

Frivillig på församlingens evenemang. Jag ställer upp som frivillig på något församlingsevenemang eller -projekt. Meningen är att jag väljer något sådant som kåren inte deltar i, och som är obekant för mig själv. Exempel på lämpliga projekt är Gemensamt Ansvar-insamlingen, olika uppgifter under gudstjänsten eller en sångstund på servicehuset via diakoniarbetet.

Jag bekantar mig med en för mig obekant form av församlingsarbete, till exempel ungdomsarbetet eller diakoniarbetet. Vi kan bjuda in någon som jobbar med den typen av församlingsarbete till ett möte och förbereda frågor till hen som berör hens arbetsområde. Det är också lätt att bekanta sig med olika former av församlingsarbete genom att delta själv. Olika sidor av diakoniarbetet blir bekant då vi till exempel deltar i Gemensamt Ansvar-insamlingen genom att samla in pengar, då vi går ut med åldringar tillsammans med diakoniverksamma och genom att vi erbjuder oss att hjälpa till att ordna upp i församlingens klädförråd för mindre bemedlade. Den som arbetar inom området kan bäst berätta vilka arbetsformer som finns i den egna församlingen.

Församlingsval. I församlingarna ordnas vart fjärde år förtroendemannaval där alla församlingsmedlemmar över 16 år har rösträtt. Om det är valår går vi tillsammans igenom de uppställda kandidaterna på ett av våra möten. På många församlingars webbsidor hittas kandidatlistor, dessutom kan vi använda oss av landsomfattande valmaskiner när vi vill bekanta oss med kandidaterna. Vi kan också bjuda in kandidater till vårt möte för att berätta om sig själv och om förtroendemännens uppgifter. Då var och en hittat en egen kandidat går vi tillsammans för att rösta. Om aktiviteten görs ett år då det inte valår bjuder vi in någon eller några av församlingens förtroendevalda för att berätta om församlingsvalet och vad förtroendemännen gör. I samband med detta lönar det sig att i gengäld berätta hurudant scoutarbete det görs på församlingens område, ifall det är obekant för kandidaten.

Lägg till tips

Bifoga