Explorerscoutens fördomar om främmande världsåskådningar och kulturer minskar.

Valikko

En annan världsåskådning


Målsättning:

Explorerscoutens fördomar om främmande världsåskådningar och kulturer minskar.

Beskrivning:

Explorerscoutpatrullen bekantar sig med en för patrullen främmande världsåskådning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Katsomustaidot Moninaisuus
Längd 1 h
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att förbereda besöken och att med hjälp av lotsen ta kontakt med överenskomna samarbetsparter. Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren att hitta lämpliga mål och kontaktpersoner. Därtill hjälper lotsen vid behov patrullen att förbereda sig för mötet med en ny kultur.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsåskådning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi gör buddhistiska böneflaggor. På internet hittar vi flera olika instruktioner för hur man gör böneflaggor. Vi tillverkar böneflaggor åt vår patrull och bekantar oss samtidigt med den buddhistiska tankevärlden.

Fem heliga böcker. Vi lånar fem olika religioners heliga skrifter på biblioteket eller söker dem på internet. Böckerna kan vara till exempel Bibeln, Koranen, Tripitaka, Mormons bok och Avesta. Vi söker likheter och skillnader mellan böckerna och deras berättelser. Vi kan be om hjälp av skolans religionslärare eller andra som jobbar med religioner för att hitta lämpliga texter. Bakgrundsinformation om böckernas uppkomst finns på internet. Vi kan också göra så att varje patrullmedlem bekantar sig med en av böckerna och berättar om den för oss andra.

Vi bekantar oss med islam. Vi tar kontakt med närmaste muslimska församling. Vi ber församlingens imam välja några ställen i Koranen åt oss. Om vår patrull har möten i närheten av den muslimska församlingens lokaliteter kan vi be att få besöka dem. Om vi bor längre bort bekantar vi oss på egen hand med de ställen i Koranen som imamen valt ut åt oss. Vi diskuterar om vilka tankar texterna väckte, och ifall vi är bekanta med Bibeln jämför vi Koranens texter med texterna i Bibeln. Vilka likheter och skillnader hittar vi i texterna?

Vi deltar i ett evenemang ordnat av ett för oss främmande trossamfund. Vi hittar information om olika religiösa evenemang till exempel i lokaltidningar och på internet. Nästan alla tillställningar är öppna, men vi tar ändå kontakt med arrangören och kommer samtidigt överens om en presentation av religionen. Samtidigt tar vi reda på hur vi ska bete oss under tillställningen.

Lägg till tips

Bifoga