Explorerscoutpatrullen tar in stilla stunder som en naturlig del av sin verksamhet. Explorerscouten lär sig att stilla sig.

Valikko

En stilla stund


Målsättning:

Explorerscoutpatrullen tar in stilla stunder som en naturlig del av sin verksamhet. Explorerscouten lär sig att stilla sig.

Beskrivning:

Explorerscoutpatrullen funderar på ett naturligt sätt för patrullen att stilla sig och övar sig att vara i tystnad.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att leda förverkligandet av stilla stunder. Lotsens uppgift är att uppmuntra explorerscouterna att göra aktiviteten, och förklara varför det är bra att ibland också öva stillhet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsåskådning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi gör ett eget stillhetsföremål åt vår patrull som vi sedan regelbundet använder vid våra stilla stunder. Föremålet kan vara till exempel ett stillhetshäfte, en kass som innehåller ett ljus och ett tipshäfte för stilla stunder eller något annat som passar vår patrull.

Jag är tyst i ett dygn. Denna aktivitet är inte avsedd att vara en social grej som en tysthetslilja, utan mer som en retreat där jag fokuserar på mig själv och mina tankar. Vägledning för en retreat kan jag få till exempel från församlingen eller en buddhistisk gemenskap. Jag kan göra aktiviteten hemma men aktiviteten genomförs bäst ute i naturen eller i en annan lugnande miljö där jag har möjlighet att koncentrera mig på stillheten.

Vi söker och namnger en egen stilla plats för vår explorerscoutpatrull i naturen i närområdet. Platsen kan till exempel vara i skogen nära kårlokalen eller på någon annan lättillgänglig och lugn plats. Då vi hittat en plats funderar vi i patrullen om vi till exempel vill göra en samling av naturmaterial på platsen eller om vi vill bygga något litet föremål som hjälper oss till stillhet, till exempel ett kors. Vi kan också komma överens om att var och en i patrullen under veckan går en gång ensam till platsen. Meningen är att göra besöken på platsen till en vana så det inte bara blir en engångsföreteelse.

Lägg till tips

Bifoga