Explorerscouten lär sig känna igen sina egna fördomar och försöker övervinna dessa.

Valikko

Fördomar


Målsättning:

Explorerscouten lär sig känna igen sina egna fördomar och försöker övervinna dessa.

Beskrivning:

Explorerscouten övar sig med hjälp av olika övningar att känna igen fördomar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Moninaisuus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren föregår med exempel då övningarna görs. Lotsens uppgift är att ordna övningarna för patrullen och att leda diskussionen då patrullen går igenom övningarna efteråt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsåskådning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga