Explorerscouten bildar en klar uppfattning om vad scouting är och vad som kännetecknar scouting genom att bekanta sig med scoutingens värderingar på ett konkret plan.

Valikko

Scoutingens värderingar


Målsättning:

Explorerscouten bildar en klar uppfattning om vad scouting är och vad som kännetecknar scouting genom att bekanta sig med scoutingens värderingar på ett konkret plan.

Beskrivning:

Explorerscouten funderar på sina egna och kårens värderingar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att förbereda mötet och vid behov tillsammans med lotsen ta kontakt med överenskomna samarbetsparter. Lotsens uppgift i värdediskussionerna är att berätta för explorerscouterna om praxis i kåren och vid behov också ge en vuxens syn på saker och ting. Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren att hitta lämpliga mål för servicejippon.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Världsåskådning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga