Explorerscouten känner sin kår och sin egen roll i kåren. Explorerscouten har uppgifter med stigande svårighetgrad i den egna kåren. Hen kan planera och förverkliga för sig lagom stora ansvarsuppdrag. Explorerscouten utvidgar också sitt scoutrevir utanför kåren.

Valikko

Verksam i kåren

Explorerscouten känner sin kår och sin egen roll i kåren. Explorerscouten har uppgifter med stigande svårighetgrad i den egna kåren. Hen kan planera och förverkliga för sig lagom stora ansvarsuppdrag. Explorerscouten utvidgar också sitt scoutrevir utanför kåren.

Explorerscouten bekantar sig med kårens organisation och styrelse, d.v.s. de förtroendevalda, årsmöten, budget, verksamhetskalender, medelanskaffning och information. Kårens bakgrund och traditioner blir bekanta för explorerscouten. Utöver kårens evenemang deltar explorerscouten också i kårområdets, FiSSc:s eller FS:s evenemang. Hen verkar för kårens bästa genom att sköta en överenskommen uppgift.

Valbara