Explorerscouten känner till de organisationer hen hör till och känner till sin roll i dem.

Valikko

Bekant med understödsföreningen


Målsättning:

Explorerscouten känner till de organisationer hen hör till och känner till sin roll i dem.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med kårens understödsförening eller bakgrundsorganisation, t.ex. KFUK-KFUM, en församling, ett gille eller en föräldraförening.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsen stöder patrullen att genomföra aktiviteten genom att hitta gäster till patrullmötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga