Explorerscouten känner till de organisationer hen hör till och känner till sin roll i dem.

Valikko

Bekant med understödsföreningen


Målsättning:

Explorerscouten känner till de organisationer hen hör till och känner till sin roll i dem.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med kårens understödsförening eller bakgrundsorganisation, t.ex. KFUK-KFUM, en församling, ett gille eller en föräldraförening.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsen stöder patrullen att genomföra aktiviteten genom att hitta gäster till patrullmötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi tar reda på vem som kan gå med i gillet eller föräldraföreningen som stöder vår kår och vilka uppgifter gillet eller föräldraföreningen har. Vi försöker locka med någon av våra närmaste i gillet eller föräldraföreningen, t.ex. våra föräldrar, far- eller morföräldrar, grannar och familjebekanta. Vi kan förklara för dessa personer vad det innebär att vara med i gillet eller föräldraföreningen och vad hen binder sig till då hen går med.

Vi bjuder in representanter för vår bakgrundsorganisation/understödsförening för att bekanta sig med kårens verksamhet. Även om olika föreningar eller församlingar stöder kårernas verksamhet, vet beslutsfattarna i dessa nödvändigtvis inte exakt vad vi sysslar med i scoutingen. Vi kan till exempel berätta om scouting för våra gäster eller låta dem pröva på olika scoutfärdigheter.

Lägg till tips

Bifoga