Explorerscouten förstår betydelsen av kommunikation i scoutverksamheten.

Valikko

Kommunikation i kåren


Målsättning:

Explorerscouten förstår betydelsen av kommunikation i scoutverksamheten.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med kårens sätt att kommunicera.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Viestintä Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att försäkra sig om att alla i patrullen vet hur kåren kommunicerar och att lägga till nya explorerscouter på de infolistor/kommunikationskanaler de behöver finnas med på. Patrulledaren koordinerar vid behov uppgiftsfördelningen. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att fungera som bakgrundsstöd och vid behov handleda explorerscouterna i deras uppgifter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga