Explorerscouten förstår betydelsen av kommunikation i scoutverksamheten.

Valikko

Kommunikation i kåren


Målsättning:

Explorerscouten förstår betydelsen av kommunikation i scoutverksamheten.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med kårens sätt att kommunicera.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Viestintä Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att försäkra sig om att alla i patrullen vet hur kåren kommunicerar och att lägga till nya explorerscouter på de infolistor/kommunikationskanaler de behöver finnas med på. Patrulledaren koordinerar vid behov uppgiftsfördelningen. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att fungera som bakgrundsstöd och vid behov handleda explorerscouterna i deras uppgifter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi besöker skolorna i kårens närområde och berättar om scouting. På många orter deltar skol- eller förskoleklasser i rekryteringskampanjer på hösten och våren. Vi gör vårt besök som en del av denna kampanj eller som en egen kampanj och försöker värva nya medlemmar till scoutingen. Också scoutveckan är en bra tidpunkt för ett skolbesök. Vi berättar för barnen vad scouting går ut på och vad de får testa på som scouter. Vi kan kanske också delta i en “hobbydag” i skolan eller på orten och dra en kontroll där deltagarna kan pröva på en scoutaktivitet.

Vi fungerar som guider under besöksdagen på ett läger. Vi planerar och förverkligar ett lämpligt program för besöksdagen. Programmet kan vara en guidad rundtur på lägerområdet eller små aktivitetspunkter där besökarna får pröva på något scouterna gör under lägret. Vi planerar programmet för besöksdagen tillsammans med lägerchefen.

Vi sköter om en del av kårens information. Vi gör två nummer av kårtidningen eller sköter om kårens webbsida under en överenskommen tidsperiod. Denna uppgift kräver samarbete med de andra ledarna i kåren. Vi kontaktar en ledare som tidigare gjort kårtidningen, upprätthållit webbsidan eller till exempel kårchefen, som kan ge oss tips om hur vi kan bidra till att sköta kårens kommunikation.

Vi bekantar oss med de kommunikationskanaler kårens ledare använder. I olika kårer sköts kommunikationen mellan och till ledarna på olika sätt. Vi tar reda på vilka kommunikationskanaler som används i kåren och börjar använda en del av dem.

Lägg till tips

Bifoga