Explorerscouten förstår grunderna för kårens ekonomi och förbinder sig till att för egen del bära sitt strå till stacken för det gemensamma bästa.

Valikko

Pengar till kåren


Målsättning:

Explorerscouten förstår grunderna för kårens ekonomi och förbinder sig till att för egen del bära sitt strå till stacken för det gemensamma bästa.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med kårens medelanskaffning eller lär sig göra en budget för ett evenemang.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Talous Varainhankinta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att koordinera fördelningen av uppgifter och se till att tidtabellen för projektet håller. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att stödja explorerscouterna vid planeringen och genomförandet av projektet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi planerar och förverkligar en medelinsamlingskampanj för vår explorerscoutpatrulls verksamhet. Vi funderar på målsättningen för vår kampanj och planerar på basen av det en hurudan kampanj vi ordnar. Vi skaffar ett lopptorgsbord åt patrullen, bakar till basarer, jobbar för en lokal företagare eller hittar på en egen idé som vi vill förverkliga för att samla in pengar.

Jag deltar i budgeteringen och uppföljningen av ett av kårens evenemang. Vi kan antingen själv ordna ett kårevenemang vars budget vi ansvarar för eller så hjälper vi evenemangets huvudarrangör med budgeteringen. Vi noterar att kårens budget, där också evenemangens budgeter ingår, ofta görs i ett tidigt skede av året. Vi ber om hjälp av lotsen eller kårens ekonom.

Vi planerar en medelanskaffningskampanj för kåren. Vi funderar ut realistiska alternativ för hur kåren skulle kunna tjäna pengar. Vi framför våra idéer till exempel på kårens ledarmöte och tar en central roll i förverkligandet av kampanjen.

Lägg till tips

Bifoga