Explorerscouten förstår grunderna för kårens ekonomi och förbinder sig till att för egen del bära sitt strå till stacken för det gemensamma bästa.

Valikko

Pengar till kåren


Målsättning:

Explorerscouten förstår grunderna för kårens ekonomi och förbinder sig till att för egen del bära sitt strå till stacken för det gemensamma bästa.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med kårens medelanskaffning eller lär sig göra en budget för ett evenemang.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Talous Varainhankinta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att koordinera fördelningen av uppgifter och se till att tidtabellen för projektet håller. Lotsens uppgift: Lotsens uppgift är att stödja explorerscouterna vid planeringen och genomförandet av projektet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga