Explorerscouten blir bekant med handslagskulturen i kåren. Hen sköter en överenskommen uppgift.

Valikko

Pesti haltuun


Målsättning:

Explorerscouten blir bekant med handslagskulturen i kåren. Hen sköter en överenskommen uppgift.

Beskrivning:

Explorerscouten gör ett handslag för en överenskommen uppgift, t.ex. ledare för en utfärd, ansvarig för kårlokalen, kontrollchef eller ansvarig för en programpunkt på lägret. Explorerscouten lär sig att sköta ett överenskommet uppdrag. Explorerscouten kommer överens med personen som gör handslaget vad som ingår i uppdraget och kommer överens om evenemangets målsättningar och av vem explorerscouten vid behov får hjälp av. Handslaget ska också innehålla en överenskommelse om när projektet tar slut och en tidpunkt för en träff där explorerscouten får feedback för evenemanget hen ordnade eller uppdraget hen skötte.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen gör handslaget med explorerscouten eller ser till att någon annan gör det. Lotsen ser till att uppdraget är lämpligt stort för explorerscouten. Lotsen ser till att explorerscouten får feedback för sitt uppdrag.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jag gör handslag för uppgiften som ansvarig för en programpunkt på lägret. Min uppgift är att planera och förverkliga en programpunkt på kårens sommarläger. Jag rekryterar tillräckligt med ledare och skaffar det material som behövs. Under lägret är det min uppgift att leda programpunkten.

Jag gör handslag för uppdraget som kontrollchef t.ex. under kårens, de finska distriktens eller FiSSc scoutfärdighetstävling eller under spårningen på en förläggning. I egenskap av kontrollchef planerar jag kontrolluppgiften, rekryterar fler kontrollanter vid behov och skaffar material till kontrollerna. Jag ser till att kontrollen fungerar under evenemanget.

Jag gör handslag för uppdraget som ansvarig för kårlokalen. Som ansvarig för kårlokalen sköter jag om att kårlokalen hålls städad, skaffar saker som behövs till kårlokalen och reparerar/renoverar vid behov kårlokalen. Mitt uppdrag kan vara ett år eller en kortare tid. Jag kan också dela uppdraget med en kompis.

Jag gör handslag för uppdraget som redaktör för kårtidningen. Jag ansvarar inte ensam för tidningen utan gör den tillsammans med en kompis eller ett team. Vi kan skriva artiklar till tidningen själv eller be om rapporter från utfärder eller om presentationer av grupperna av de andra ledarna i kåren. Vi ombryter tidningen tillsammans med en erfaren ombrytare och sköter om att tidningen trycks och distribueras till kårmedlemmarna.

Jag gör handslag för uppdraget som ansvarig för äventyrsscouternas expedition. Jag planerar tidpunkt, plats och tema för expeditionen och hur den genomförs. Jag sköter om informationen för evenemanget och värva tillräckligt många kontrollanter och andra arrangörer. Många finskspråkiga distrikt har gjort häften med tips för hur man kan ordna en expedition.

Jag gör ett handslag för uppdraget som chef på en utfärd för spejarscouterna. Under handslaget går vi igenom vilka uppgifter som hör till chefen för utfärden. Utfärdschefens uppgift kan t.ex. vara att fundera på namn och tema för utfärden, att planera en reklamkampanj för deltagare och ledare, att se till att informationen kommer i tid, att eventuella utrymmen är reserverade, och att maten, säkerheten och materialet är under kontroll inför och under utfärden. Det lönar sig att be om tips för programmet av spejarscouterna eller av deras ledare.

Lägg till tips

Bifoga