Explorerscouten blir bekant med handslagskulturen i kåren. Hen sköter en överenskommen uppgift.

Valikko

Pesti haltuun


Målsättning:

Explorerscouten blir bekant med handslagskulturen i kåren. Hen sköter en överenskommen uppgift.

Beskrivning:

Explorerscouten gör ett handslag för en överenskommen uppgift, t.ex. ledare för en utfärd, ansvarig för kårlokalen, kontrollchef eller ansvarig för en programpunkt på lägret. Explorerscouten lär sig att sköta ett överenskommet uppdrag. Explorerscouten kommer överens med personen som gör handslaget vad som ingår i uppdraget och kommer överens om evenemangets målsättningar och av vem explorerscouten vid behov får hjälp av. Handslaget ska också innehålla en överenskommelse om när projektet tar slut och en tidpunkt för en träff där explorerscouten får feedback för evenemanget hen ordnade eller uppdraget hen skötte.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen gör handslaget med explorerscouten eller ser till att någon annan gör det. Lotsen ser till att uppdraget är lämpligt stort för explorerscouten. Lotsen ser till att explorerscouten får feedback för sitt uppdrag.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga