Explorerscouten lär känna kårens seder och traditioner. Explorerscouten upplever samhörighet och kan också föra traditionerna vidare.

Valikko

Tradition och historia


Målsättning:

Explorerscouten lär känna kårens seder och traditioner. Explorerscouten upplever samhörighet och kan också föra traditionerna vidare.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med kårens seder och traditioner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouterna att hitta ett tillfälle för att utföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga