Explorerscouten lär känna kårens seder och traditioner. Explorerscouten upplever samhörighet och kan också föra traditionerna vidare.

Valikko

Tradition och historia


Målsättning:

Explorerscouten lär känna kårens seder och traditioner. Explorerscouten upplever samhörighet och kan också föra traditionerna vidare.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med kårens seder och traditioner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att hjälpa explorerscouterna att hitta ett tillfälle för att utföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jag inviger en ny scout i ett av kårens traditionella evenemang. Jag lockar med en kompis till scouterna och tar med hen till ett av kårens traditionella evenemang, t.ex. julfesten, Thinking day, ruskahajken eller festen på St. Göran. Jag förklarar hurdana seder vi har i kåren och hur vi brukar bete oss och berättar samtidigt varför vi gör som vi gör. Det viktiga är att jag får hen att känna sig trygg och välkommen.

Vi tar fram kårens händelsekalender för det kommande året och märker ut med grönt de evenemang vi tycker att ska ordnas också under kommande år. Med rött märker vi ut evenemang vi tycker att inte längre borde ordnas. Dessutom gör vi en lista över sådana nya evenemang som vi tycker att kunde ordnas i fortsättningen och göras till nya traditioner. Finns det någon äldre tradition i kåren som hamnat i skymundan som vi kunde blåsa liv i igen?

Vi ordnar något av kårens traditionella evenemang. Vi väljer ett av kårens evenemang och anmäler oss som frivilliga att ordna det. Vi funderar tillsammans med lotsen vid vilken tidpunkt evenemanget finns i händelsekalendern. Vi ber om hjälp av lotsen eller en tidigare arrangör för evenemanget och frågar vilka saker vi borde beakta då vi ordnar evenemanget. Vi kommer ihåg att reservera tillräckligt med tid för planering, marknadsföring och andra förberedelser.

Jag kan leda en flagghissning eller -halning. I de flesta kårer hissar scouterna flaggan till exempel på läger. Jag övar mig att leda flagghissningen eller -halningen enligt kårens traditioner och fungerar som ledare för flaggceremonin under något av kårens evenemang.

Lägg till tips

Bifoga