Explorerscouten lär sig att planera sin egen verksamhet och förstår hur scoutåret är uppbyggt.

Valikko

Verksamhetsåret


Målsättning:

Explorerscouten lär sig att planera sin egen verksamhet och förstår hur scoutåret är uppbyggt.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med hela kårens och FiSSc:s händelsekalender.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsen ser till att explorerscouterna hittar de händelsekalendrar de behöver, samt att berätta vad evenemangen i händelsekalendern går ut på till den del evenemangen är främmande för explorerscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga