Explorerscouten lär sig att planera sin egen verksamhet och förstår hur scoutåret är uppbyggt.

Valikko

Verksamhetsåret


Målsättning:

Explorerscouten lär sig att planera sin egen verksamhet och förstår hur scoutåret är uppbyggt.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med hela kårens och FiSSc:s händelsekalender.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsen ser till att explorerscouterna hittar de händelsekalendrar de behöver, samt att berätta vad evenemangen i händelsekalendern går ut på till den del evenemangen är främmande för explorerscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi bekantar oss med kårens och FiSSc:s händelsekalender. Vi kan bekanta oss med händelsekalendern t.ex. genom att spela händelsekalenderbingo. Vi kan också testa våra färdigheter genom att i en tom kalender lägga in kårens evenemang på rätt plats. Genom att spela Alias kan vi försöka gissa kårens traditionella evenemang. Samtidigt prickar vi in alla evenemang också i våra egna kalendrar så att de säkert finns där. Vi planerar vår egen grupps verksamhet kring kårens och FiSSc:s händelsekalendrar.

Vi ordnar något av kårens traditionella evenemang. Vi väljer ett av kårens evenemang och anmäler oss frivilliga att ordna det. Vi funderar tillsammans med lotsen vid vilken tidpunkt evenemanget finns i händelsekalendern. Vi ber om hjälp av lotsen eller evenemangets tidigare arrangör och frågar om vilka saker vi borde beakta då vi ordnar evenemanget. Vi kommer ihåg att reservera tillräckligt med tid för planering, marknadsföring och andra förberedelser.

Lägg till tips

Bifoga