Explorerscouten vet att hen hör till större scoutgrupper än den egna kåren. Explorerscouten får positiva scoutupplevelser tillsammans med nya scoutvänner.

Valikko

Vi bekantar oss med FiSSc:s och/eller FS verksamhe


Målsättning:

Explorerscouten vet att hen hör till större scoutgrupper än den egna kåren. Explorerscouten får positiva scoutupplevelser tillsammans med nya scoutvänner.

Beskrivning:

Explorerscouten deltar i scoutverksamhet utanför den egna kåren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att introducera kårens eller FiSSc händelsekalender för explorerscouterna och hjälpa dem att hitta evenemang som riktar sig speciellt till dem. Lotsens roll är att vid behov fungera som bakgrundsstöd för explorerscouterna de första gångerna då explorerscouterna deltar i evenemang som är större än kårens egna evenemang.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga