Explorerscouten vet att hen hör till större scoutgrupper än den egna kåren. Explorerscouten får positiva scoutupplevelser tillsammans med nya scoutvänner.

Valikko

Vi bekantar oss med FiSSc:s och/eller FS verksamhe


Målsättning:

Explorerscouten vet att hen hör till större scoutgrupper än den egna kåren. Explorerscouten får positiva scoutupplevelser tillsammans med nya scoutvänner.

Beskrivning:

Explorerscouten deltar i scoutverksamhet utanför den egna kåren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att introducera kårens eller FiSSc händelsekalender för explorerscouterna och hjälpa dem att hitta evenemang som riktar sig speciellt till dem. Lotsens roll är att vid behov fungera som bakgrundsstöd för explorerscouterna de första gångerna då explorerscouterna deltar i evenemang som är större än kårens egna evenemang.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jag deltar i ett storläger eller en jamboree. Finnjamboreer ordnas ungefär vart sjätte år, Nothamn för sjöintresserade scouter vart femte år och världsscoutjamboreen ordnas vart fjärde år. Information om fler internationella lägger finns på FS webbsida. På en del internationella läger kan du delta självständigt med din patrull och i andra som en del av FS trupp. Alla scouter i rätt ålder kan ansluta sig till truppen.

Vi gör ett projekt tillsammans med en explorerscoutpatrull från en annan kår. Vi väljer projektet själv. Vi kan t.ex. ordna ett gemensamt vinterläger för båda kårerna eller en utfärd för våra spejarscoutpatruller. Eller så ordnar vi tillsammans en utfärd för alla traktens explorerscoutpatruller. Projektet kan också vara en hjälpinsats på ett ålderdomshem. Vi kan göra samma sak, t.ex. Luciaföreställning, både på vår ort och på den andra kårens hemort. Vi ber vår egen och den andra patrullens lots som stöd. Av dem kan vi få goda idéer till projekt och också hjälp med t.ex. vem man ska kontakta.

Vi besöker en annan kårs kårlokal eller evenemang. Vi sluter ögonen och pekar på en punkt på en karta över Finland och tar kontakt med en explorerscoutpatrull på platsen vi pekat på. Vi åker på utfärd till våra nya vänner. Den egna kårlokalen blir lätt lite för bekant. Tänk om vi skulle ordna följande möte i grannkårens kårlokal? Vi ber en representant för grannkåren berätta om deras traditioner och får kanske nya idéer till vår egen kår. Vi frågar om vår patrull skulle kunna delta i grannkårens evenemang, t.ex. på ett patrullrådd, en vandring eller på fastlagsfesten.

Jag är med och ordnar ett av kårområdets eller FiSSc:s evenemang. FiSSc och de finskspråkiga distrikten arrangerar flera evenemang för de olika åldersgrupperna. Jag kollar på FiSSc:s webbsida för att hitta evenemangens egna webbsidor och tar modigt kontakt med arrangörerna och ber att få delta som kontrollant. Också på FiSSc-läger kan explorerscouter ha en betydande roll i programmets förverkligande. Ledarna i den egna kåren och patrullens lots hjälper vid behov mig att få kontakt med rätt person.

Lägg till tips

Bifoga