Explorerscouten vet hur kåren fungerar och ser sig som en del av kåren.

Valikko

Vi bekantar oss med kåren som organisationen


Målsättning:

Explorerscouten vet hur kåren fungerar och ser sig som en del av kåren.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med hur kåren fungerar och med de övriga ledarna i kåren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att förklara kårens verksamhetskalender, de förtroendevaldas roll och kårens praxis för explorerscouter. Lotsens roll är att fungera som bakgrundsstöd för explorerscouterna då de deltar för första gången på kårens evenemang i egenskap av ledare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Jag deltar i kårens ledarevenemang och försöker bli bekant med så många nya scouter som möjligt. Så gott som varje kår har egen ledarverksamhet som t.ex. kvällsprogram eller utfärder. Efteråt kan jag be en ny bekantskap delta i vårt möte för att berätta t.ex. om kårens historia. Jag kan också be en ledare som verkar trevlig komma med på min spejarscoutpatrulls utfärd.

Vi bekantar oss med kårens förtroendevalda ledare och deras uppgifter. Vi kan t.ex. bjuda in olika ledare för att presentera sig på våra möten. Genom att delta i kårens officiella möten kan vi också få en bra bild av uppdragen och vem som har dem. Eller varför inte spela uppdrags-alias, där vi försöker förklara och gissa uppdrag och förtroendevalda? Uppdragen och vad de innebär varierar från kår till kår, så det lönar sig att be om närmare information om de olika uppdragen av lotsen eller kårchefen.

Lägg till tips

Bifoga