Explorerscouten vet hur kåren fungerar och ser sig som en del av kåren.

Valikko

Vi bekantar oss med kåren som organisationen


Målsättning:

Explorerscouten vet hur kåren fungerar och ser sig som en del av kåren.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med hur kåren fungerar och med de övriga ledarna i kåren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift är att förklara kårens verksamhetskalender, de förtroendevaldas roll och kårens praxis för explorerscouter. Lotsens roll är att fungera som bakgrundsstöd för explorerscouterna då de deltar för första gången på kårens evenemang i egenskap av ledare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Verksam i kåren

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga