Explorerscouten förstår de olika skedena som behövs för att ordna ett läger: planering, förverkligande, efterarbete och att säkerheten ska beaktas i alla skeden. Explorerscouten deltar i alla skeden av att genomföra ett läger i enlighet med sina färdigheter och sitt intresse. Explorerscouten förbinder sig till att sköta om en överenskommen uppgift.

Valikko

Vi ordnar ett läger

Explorerscouten förstår de olika skedena som behövs för att ordna ett läger: planering, förverkligande, efterarbete och att säkerheten ska beaktas i alla skeden. Explorerscouten deltar i alla skeden av att genomföra ett läger i enlighet med sina färdigheter och sitt intresse. Explorerscouten förbinder sig till att sköta om en överenskommen uppgift.

Explorerscoutpatrullen deltar i att ordna ett läger och sköter om lägerutrustningen.

Valbara