Explorerscouten förstår varför man bygger olika lägerkonstruktioner. Hen kan planera och förverkliga fungerande och användbara lägerkonstruktioner.

Valikko

Lägerkonstruktioner


Målsättning:

Explorerscouten förstår varför man bygger olika lägerkonstruktioner. Hen kan planera och förverkliga fungerande och användbara lägerkonstruktioner.

Beskrivning:

Explorerscouten planerar och bygger lägerkonstruktioner som behövs under lägret.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Kädentaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd päivä
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledaren håller kontakt med lägerstaben och kommer överens med dem i vilken grad explorerscouterna ansvarar för lägerkonstruktionerna. Patrulledaren planerar tillsammans med de övriga explorerscouterna hur lägerkonstruktionen ska se ut och ser till att alla verktyg och allt material som behövs kommer med till lägret. Patrulledaren tar reda på om man får fälla träd på lägerområdet till material för lägerkonstruktionerna. Lotsen kommer tillsammans med explorerscouterna och lägerstaben överens om hur explorerscouterna skulle kunna ta ansvar för de gemensamma lägerkonstruktionerna. Lotsen ser till att uppgiften är lämpligt stor för explorerscouterna. Lotsen försäkrar sig om att explorerscouterna har packat med de verktyg som behövs och material och kollat upp t.ex. om man får fälla träd på lägerområdet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi ordnar ett läger

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga