Explorerscouten förstår varför man bygger olika lägerkonstruktioner. Hen kan planera och förverkliga fungerande och användbara lägerkonstruktioner.

Valikko

Lägerkonstruktioner


Målsättning:

Explorerscouten förstår varför man bygger olika lägerkonstruktioner. Hen kan planera och förverkliga fungerande och användbara lägerkonstruktioner.

Beskrivning:

Explorerscouten planerar och bygger lägerkonstruktioner som behövs under lägret.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Kädentaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd päivä
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledaren håller kontakt med lägerstaben och kommer överens med dem i vilken grad explorerscouterna ansvarar för lägerkonstruktionerna. Patrulledaren planerar tillsammans med de övriga explorerscouterna hur lägerkonstruktionen ska se ut och ser till att alla verktyg och allt material som behövs kommer med till lägret. Patrulledaren tar reda på om man får fälla träd på lägerområdet till material för lägerkonstruktionerna. Lotsen kommer tillsammans med explorerscouterna och lägerstaben överens om hur explorerscouterna skulle kunna ta ansvar för de gemensamma lägerkonstruktionerna. Lotsen ser till att uppgiften är lämpligt stor för explorerscouterna. Lotsen försäkrar sig om att explorerscouterna har packat med de verktyg som behövs och material och kollat upp t.ex. om man får fälla träd på lägerområdet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi ordnar ett läger

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi planerar och bygger en stor lägerport. Vi ser till att porten är stadig och hålls upprätt också i hård vind.

Vi bygger en lägerkyrka på lägerplatsen. En lägerkyrka är mer än bara två spiror som surrats till ett kors. Vi bygger någonting att sitta på och ett altare eller ett rum för stillhet.

Vi bygger en lägerspis eller lägerugn. Instruktioner hittar vi på webben, i äldre scouthandböcker och böcker om läger och utfärder.

Vi planerar och bygger ett ergonomiskt lägerkök med sorteringspunkt. Vi funderar tillsammans med lägrets kökschef vad allt man behöver i ett kök, t.ex. hyllor, arbetsbord, lägerspis/gaspallar/soppkök, diskbord, kylförvaring, skräpsortering och en plats där man kan värma diskvatten.

Vi ansvarar för kårlägrets konstruktioner eller har ansvarsfulla uppdrag i lägerkonstruktionsgruppen. Tips och instruktioner hittar vi på internet med t.ex. sökord som läger och konstruktioner samt böcker om läger och utfärder.

Lägg till tips

Bifoga