Explorerscouten förstår betydelsen av att planera programmet ordentligt. Explorerscouten beaktar vilka åldersgrupper som deltar i lägret, deltagarantal, lägrets tema och lägrets övriga program i planeringen av sin del av lägrets program. Explorerscouten förverkligar sina planer och ändrar dem vid behov.

Valikko

Lägerprogram


Målsättning:

Explorerscouten förstår betydelsen av att planera programmet ordentligt. Explorerscouten beaktar vilka åldersgrupper som deltar i lägret, deltagarantal, lägrets tema och lägrets övriga program i planeringen av sin del av lägrets program. Explorerscouten förverkligar sina planer och ändrar dem vid behov.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med och deltar i planeringen och förverkligandet av lägerprogrammet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan I skogen
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren håller kontakt med lägerstaben och kommer överens med den i vilken utsträckning explorerscouterna ansvarar för lägerprogrammet. Patrulledaren planerar lägerprogrammet tillsammans med de övriga explorerscouterna och rapporterar regelbundet till lägerstaben om hur projektet fortskrider. Patrulledaren ser till att allt material som behövs för programmet kommer med till lägret och att alla explorerscouter vet vilken uppgift de har i programmet. Lotsen kommer tillsammans med explorerscouterna och lägerstaben överens om hur explorerscouterna kan ansvara för lägrets program. Lotsen ser till att uppgiften är lämpligt stor för explorerscouterna. Lotsen hjälper explorerscouterna att planera programmet och med de praktiska arrangemangen, frågar explorerscouterna hur projektet framskrider och försäkrar sig om att explorerscouterna har beaktat allt. Lotsen hjälper vid behov till med att skaffa det material som behövs för programmet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi ordnar ett läger

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga