Explorerscouten förstår betydelsen av att underhålla och vårda lägerutrustningen. Explorerscouten kan ta ansvar för och sköta om den gemensamma utrustningen.

Valikko

Lägrets gemensamma utrustning


Målsättning:

Explorerscouten förstår betydelsen av att underhålla och vårda lägerutrustningen. Explorerscouten kan ta ansvar för och sköta om den gemensamma utrustningen.

Beskrivning:

Explorerscouten deltar i anskaffningen, underhållandet av och vården av utrustning under hela lägerprojektet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren håller kontakt med lägerstaben och kommer överens med den om vilket lägermaterial explorerscouterna ansvarar för. Lotsen kommer överens med lägerstaben och explorerscouterna hur explorerscouterna kan ta ansvar för lägrets gemensamma utrustning. Lotsen ser till att uppgiften är lämpligt stor för explorerscouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi ordnar ett läger

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi fungerar som materialförvaltarens hjälpredor under lägret och lär oss av hens arbete.

Vi ansvarar för och tar hand om lägerutrustningen (skick, förvaring o.s.v.) under lägret.

Vi vårdar kårens lägerutrustning före lägret och som avslutning på lägret. Hjälp och instruktioner får vi av till exempel kårens materialförvaltare.

Lägg till tips

Bifoga