Explorerscouten förstår vad man måste beakta vid planeringen och förverkligandet av lägret för att lägret skall vara tryggt och säkert.

Valikko

Säkerheten på lägret


Målsättning:

Explorerscouten förstår vad man måste beakta vid planeringen och förverkligandet av lägret för att lägret skall vara tryggt och säkert.

Beskrivning:

Explorerscouten fördjupar sig i faktorer som påverkar säkerheten på läger och känner FS Säkerhetsföreskrifter till den del de gäller läger.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Turvallisuus
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren håller kontakt med lägerstaben och kommer överens med dem i vilken grad explorerscouterna ansvarar för lägrets säkerhet. Patrulledaren skaffar ett exemplar av FS Säkerhetsföreskrifter för läger och utfärder åt varje explorerscout ifall de inte ännu har ett. Lotsen kommer tillsammans med explorerscouterna och lägerstaben överens om hur explorerscouterna kan ansvara för lägrets säkerhet. Lotsen ser till att uppgiften är lämpligt stor för explorerscouterna. Lotsen diskuterar med explorerscouterna om säkerhetsfrågor och fördjupar sig tillsammans med explorerscouterna i FS Säkerhetsföreskrifter. Om explorerscouterna har uppgifter på lägret som berör säkerheten (t.ex. första hjälp-ansvarig) hjälper lotsen vid behov explorerscouterna att klara av uppgiften vid svårare situationer

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi ordnar ett läger

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi fungerar som lägrets första hjälp-ansvariga. Före lägret kollar vi att kårens första hjälp-väska innehåller allt som behövs och att alla mediciner ännu går att använda. Vi ser till att förstahjälp-väskan tas med till lägret. På lägret är det i första hand vi som ansvarar för första hjälp.

Vi läser lägersäkerhetsdelen i FS säkerhetsföreskrifter. Vi jämför säkerhetsföreskrifterna och förra sommarens läger och funderar om lägret ordnades i enlighet med säkerhetsföreskrifterna. På basen av säkerhetsföreskrifterna gör vi en säkerhetsminneslista åt årets lägerchef. På listan skriver vi ned franska streck om alla de saker som måste beaktas för lägersäkerheten.

Vi bekantar oss med faktorer som påverkar brandsäkerheten och övar till exempel förstahandsläckning i samarbete med FBK.

Vi gör en säkerhetsplan för kårlägret. Lotsen hjälper oss.

Lägg till tips

Bifoga