Explorerscouten kan planera och bygga också mer speciella lägerkonstruktioner samt beakta deras funktionalitet och säkerhet.

Valikko

Specialkonstruktioner på läger


Målsättning:

Explorerscouten kan planera och bygga också mer speciella lägerkonstruktioner samt beakta deras funktionalitet och säkerhet.

Beskrivning:

Explorerscouten fördjupar sig i mer speciella och krävande lägerkonstruktioner och planerar och förverkligar dem i praktiken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Kädentaidot Partiokulttuuri Retkeily Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd päivä
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Patrulledaren håller kontakt med lägerstaben och kommer överens med dem i vilken grad explorerscouterna ansvarar för lägerkonstruktionerna. Patrulledaren planerar tillsammans med de övriga explorerscouterna hur lägerkonstruktionen ska se ut och ser till att alla behövliga verktyg och allt material som behövs kommer med till lägret. Patrulledaren tar reda på om man får fälla träd på lägerområdet till material till lägerkonstruktionerna. Lotsen kommer tillsammans med explorerscouterna och lägerstaben överens om hur explorerscouterna skulle kunna ta ansvar för de gemensamma lägerkonstruktionerna. Lotsen ser till att uppgiften är lämpligt stor för explorerscouterna. Lotsen försäkrar sig om att explorerscouterna har packat med de verktyg som behövs och material och kollat upp t.ex. om man får fälla träd på lägerområdet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi ordnar ett läger

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi bygger en användbar häng- eller repbro på sommarlägret. Vi ber om tips och instruktioner av kårens mer erfarna ledare.

Vi planerar och bygger en lägerbastu. Till bastun bygger vi åtminstone en ugn, en bastulave och en tvättplats. Vi ber om tips och instruktioner av kårens mer erfarna ledare, söker på internet med sökorden bygga tältbastu eller tittar i böcker om läger och utfärder.

Vi planerar och bygger en vattenrutschbana. Vi ber om tips och instruktioner av kårens mer erfarna ledare.

Vi bygger en slängkälke. Vi ber om tips och instruktioner av kårens mer erfarna ledare, eller söker på webben med sökordet slängkälke.

Vi bygger en stadig flotte till sommarlägret som kan användas under hela lägret. Vi ber om tips och instruktioner av kårens mer erfarna ledare eller söker på webben med sökordet ryggsäcksflotte i böcker om läger och utfärder.

Lägg till tips

Bifoga