Familjen deltar i en dagsutfärd med kåren. Familjen vet vad man gör på en scoututfärd.

Valikko

Dagsutfärd med kåren


Målsättning:

Familjen deltar i en dagsutfärd med kåren. Familjen vet vad man gör på en scoututfärd.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen deltar i en dagsutfärd med kåren. Familjescoutgruppen har sitt eget program på utfärden och deltar också i det gemensamma programmet med kårens andra scouter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att varje familj får en inbjudan av kåren till utfärden. Vid behov förklarar ledaren grundläggande scoutbegrepp och går igenom scoututrustningen som står i inbjudan. Ledaren ser till att kårens övriga ledare vet om att familjescouter deltar i utfärden samt deras förhållande t.ex. gällande tidtabell. Ledaren planerar på förhand i vilka gemensamma aktiviteter familjescouterna deltar och när de har sitt eget program. Det är bra att komma ihåg att skilja på vargunge- och familjescoutprogrammet, så att familjescoutdeltagare som fortsätter vidare till vargungarna får uppleva nya utmaningar i framtiden. Ledaren planerar utfärdsprogrammet tillsammans med de vuxna i familjescoutgruppen. Under utfärden går ledaren igenom vad som händer under utfärden och varför.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Familjescoutgruppen deltar i kårens vårutfärd. I den mån som det är möjligt kan familjescoutgruppen t.ex. hjälpa till med uppgifter som har med utfärdens underhåll att göra, samtidigt som gruppens barn har sitt eget program. Sådana uppgifter kan t.ex. vara något relaterat till proviantering.

Familjescoutgruppen deltar i kårens höstutfärd. I den mån det är möjligt kan gruppen t.ex. ordna en kontroll på naturstigen för de andra lägerdeltagarna samtidigt som barnen har sitt eget program i närheten av kontrollen.

I den mån det är möjligt kan gruppen t.ex. ordna en kontroll på naturstigen för de andra lägerdeltagarna samtidigt som barnen har sitt eget program i närheten av kontrollen.

I den mån det är möjligt kan familjescoutgruppen t.ex. hjälpa till med uppgifter som har med utfärdens underhåll att göra, samtidigt som gruppens barn har sitt eget program. Sådana uppgifter kan t.ex. vara något relaterat till proviantering.

Lägg till tips

Bifoga