Familjen deltar i en dagsutfärd med kåren. Familjen vet vad man gör på en scoututfärd.

Valikko

Dagsutfärd med kåren


Målsättning:

Familjen deltar i en dagsutfärd med kåren. Familjen vet vad man gör på en scoututfärd.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen deltar i en dagsutfärd med kåren. Familjescoutgruppen har sitt eget program på utfärden och deltar också i det gemensamma programmet med kårens andra scouter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att varje familj får en inbjudan av kåren till utfärden. Vid behov förklarar ledaren grundläggande scoutbegrepp och går igenom scoututrustningen som står i inbjudan. Ledaren ser till att kårens övriga ledare vet om att familjescouter deltar i utfärden samt deras förhållande t.ex. gällande tidtabell. Ledaren planerar på förhand i vilka gemensamma aktiviteter familjescouterna deltar och när de har sitt eget program. Det är bra att komma ihåg att skilja på vargunge- och familjescoutprogrammet, så att familjescoutdeltagare som fortsätter vidare till vargungarna får uppleva nya utmaningar i framtiden. Ledaren planerar utfärdsprogrammet tillsammans med de vuxna i familjescoutgruppen. Under utfärden går ledaren igenom vad som händer under utfärden och varför.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga