Familjen deltar vid ett festligt kårtillfälle.

Valikko

Fest i kåren


Målsättning:

Familjen deltar vid ett festligt kårtillfälle.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen deltar vid ett festligt tillfälle som ordnas av kåren. Under tillfället kan familjescouterna ha egna uppgifter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att varje familj får en inbjudan av kåren till tillfället. Vid behov förklarar ledaren grundläggande scoutbegrepp och går igenom scoututrustningen som står i inbjudan och uppmuntrar t.ex. de vuxna i familjescoutgruppen att delta fastän de inte använder scoutskjorta. Ledaren kan tillsammans med arrangören för tillfället samt med gruppen komma överens om uppgifter som familjescouterna kan sköta under tillfället.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Familjen deltar i kårens firande av Sankt Göransdagen. Ledarens uppgift är att på förhand berätta för gruppen om kårens och tillställningens traditioner. Ledaren kan också instruera tillställningens programledare så att hen kommer ihåg att presentera Sankt Göransdagen och berätta om varför den firas.

Familjen deltar i kårens julfest. Om de vill kan familjescoutgruppen förbereda en liten föreställning att visa på festen.

Lägg till tips

Bifoga