Familjen deltar i ett scoutläger. Familjen vet vad man gör på ett scoutläger och känner sig bekväm med konceptet.

Valikko

Kårens sommarläger


Målsättning:

Familjen deltar i ett scoutläger. Familjen vet vad man gör på ett scoutläger och känner sig bekväm med konceptet.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen deltar i kårens sommarläger. Familjescoutgruppen har sitt eget program på lägret samt deltar i lägrets allmänna program med kårens övriga scouter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Längd vuorokausi
Ledarens uppgift: Till ledarens uppgift hör att fungera som en länk mellan kårens åldersgrupper och familjescouterna. Ledaren funderar över på vilket sätt familjescouterna kan delta i lägret. Då det är fråga om en ny familjescoutgrupp räcker det oftast med en eller två nätter. Ledaren ser till att varje familj får ett lägerbrev. Ledaren går på förhand igenom vad som kommer att göras på lägret och hur det går till. Ledaren funderar tillsammans med deltagarna på hur länge de vill leva lägerliv.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Då man planerar familjescoutgruppens program på sommarlägret är det bra att komma ihåg att det som för en erfaren scout känns som en vanlig lägervardag, är nytt och märkligt för en familjescout. Det går ofta mycket tid åt till lägerrutiner (mat- och läggdags etc.) så det är bra att reservera tillräckligt med tid så att barnen också får njuta av helt vanligt tältningsstohej.

Lämpliga lägeraktiviteter för familjescoutgruppen är t.ex. olika sorters orienteringar på lägerområdet, aktiviteter som har med vatten att göra samt att undersöka naturen.

Lämpliga lägeraktiviteter för familjescoutgruppen är t.ex. olika sorters orienteringar på lägerområdet, aktiviteter som har med vattnet att göra samt att undersöka naturen.

Då man planerar familjescoutgruppens program på sommarlägret är det bra att komma ihåg att det som för en erfaren scout kännas som en vanlig lägervardag är nytt och märkligt för en familjescout. Det går ofta mycket tid åt till lägerrutiner (mat- och läggdags etc.) så det är bra att reservera tillräckligt med tid så att barnen också får njuta av helt vanligt tältningsstohej.

Lägg till tips

Bifoga