Familjen deltar i ett scoutläger. Familjen vet vad man gör på ett scoutläger och känner sig bekväm med konceptet.

Valikko

Kårens sommarläger


Målsättning:

Familjen deltar i ett scoutläger. Familjen vet vad man gör på ett scoutläger och känner sig bekväm med konceptet.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen deltar i kårens sommarläger. Familjescoutgruppen har sitt eget program på lägret samt deltar i lägrets allmänna program med kårens övriga scouter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Längd vuorokausi
Ledarens uppgift: Till ledarens uppgift hör att fungera som en länk mellan kårens åldersgrupper och familjescouterna. Ledaren funderar över på vilket sätt familjescouterna kan delta i lägret. Då det är fråga om en ny familjescoutgrupp räcker det oftast med en eller två nätter. Ledaren ser till att varje familj får ett lägerbrev. Ledaren går på förhand igenom vad som kommer att göras på lägret och hur det går till. Ledaren funderar tillsammans med deltagarna på hur länge de vill leva lägerliv.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga