Familjen deltar vid ett andligt tillfälle i scouterna.

Valikko

Scoutkyrka


Målsättning:

Familjen deltar vid ett andligt tillfälle i scouterna.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen deltar i kårens scoutkyrka. Familjescouterna kan under tillfället ha egna uppgifter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Längd 1 – 2 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att varje familj får en inbjudan av kåren till tillfället. Vid behov förklarar ledaren grundläggande scoutbegrepp och går igenom scoututrustningen som står i inbjudan och uppmuntrar t.ex. de vuxna i familjescoutgruppen att delta fastän de inte använder scoutskjorta. Ledaren kan också komma överens med arrangören för tillfället samt med gruppen om uppgifter som familjescouter kan sköta under tillfället.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Familjescoutgruppen ordnar kårens scoutkyrka. Om det finns entusiastiska och kunniga deltagare i familjescoutgruppen som vill arrangera kyrkotillställningen kan gruppen planera tillfället och förverkliga det tillsammans med församlingens personal och kårens andra ledare.

Familjescoutgruppen deltar i Sankt Göransdagskyrka. Gruppen kan på förhand bekanta sig med historien om Sankt Göran.

Familjescoutgruppen deltar i en av scoutingens religiösa helgdagar. Familjescouterna kan t.ex. vara med och hjälpa till i mässprocessionen, medverka i predikan eller förbönen, eller bära kollekten.

Familjescoutgruppen ordnar kårens scoutkyrka. Om det finns entusiastiska och kunniga deltagare i familjescoutgruppen som vill arrangera kyrkotillställningen kan gruppen planera tillfället och förverkliga det tillsammans med församlingens personal och kårens andra ledare.

Lägg till tips

Bifoga