Alla gruppmedlemmar känner till varandras namn. Deltagarna upplever gruppsamhörighet.

Valikko

Namnlappen


Målsättning:

Alla gruppmedlemmar känner till varandras namn. Deltagarna upplever gruppsamhörighet.

Beskrivning:

Alla deltagare i familjescoutgruppen pysslar ihop en egen namnlapp.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att det finns tillräckligt med material för att göra en namnlapp (t.ex. sax, pennor, papper, filttyg, klädnypor), i enlighet med kårtraditioner. Om det behövs hjälper ledaren de vuxna i gruppen att lära barnen hur man t.ex. klipper papper och skriver sitt namn. Ledaren berättar också för deltagarna om varför namnlappen är viktig. Familjen ser till att alla har en namnlapp med sig på scoutmöten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverk

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga