Familjen provar på olika hantverksteknik. Barnen övar på sin finmotorik.

Valikko

Pyssel


Målsättning:

Familjen provar på olika hantverksteknik. Barnen övar på sin finmotorik.

Beskrivning:

Familjen pysslar tillsammans.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren planerar på förhand vad som ska pysslas på mötet och har med sig tillräckligt med material och utrustning. Ledaren uppmuntrar de vuxna att låta barnen prova på själv.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverk

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga