Familjen bekantar sig med hantverkstekniken. Barnet övar på sin finmotorik.

Valikko

Tovning


Målsättning:

Familjen bekantar sig med hantverkstekniken. Barnet övar på sin finmotorik.

Beskrivning:

Familjen tillverkar en produkt genom att tova lammull.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Längd 1 – 2 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att behövlig utrustning finns på plats. Ledaren testar själv att tova på förhand eller ser till att det finns någon som är bekant med hantverksmetoden på plats. Ledaren handleder de vuxna hur de kan hjälpa och uppmuntra barnen under tovningsprocessen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverk

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga