Familjen bekantar sig med hantverkstekniken. Barnet övar på sin finmotorik.

Valikko

Tygtryck


Målsättning:

Familjen bekantar sig med hantverkstekniken. Barnet övar på sin finmotorik.

Beskrivning:

Familjen provar tillsammans på att göra tygtryck.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att det finns tillräckligt med material och utrymme på mötet. Ledaren instruerar hur de vuxna kan uppmuntra och stöda barnen. Det är viktigt att alla får prova på och göra arbetet i enlighet med sin ålder.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverk

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga