Familjen bekantar sig med hantverkstekniken och kan använda grundläggande snickarverktyg. Barnet övar på sin finmotorik.

Valikko

Snickeri


Målsättning:

Familjen bekantar sig med hantverkstekniken och kan använda grundläggande snickarverktyg. Barnet övar på sin finmotorik.

Beskrivning:

Familjen tillverkar någonting användbart av trä.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att behövligt material och nödvändiga verktyg samt första hjälpen-utrustning finns på plats. Ledaren instruerar hur de vuxna kan hjälpa och uppmuntra barnen i snickeriet. Det är viktigt att alla får prova att snickra i enlighet med sin ålder.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverk

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga