Familjen bekantar sig med hantverkstekniken och kan använda grundläggande snickarverktyg. Barnet övar på sin finmotorik.

Valikko

Snickeri


Målsättning:

Familjen bekantar sig med hantverkstekniken och kan använda grundläggande snickarverktyg. Barnet övar på sin finmotorik.

Beskrivning:

Familjen tillverkar någonting användbart av trä.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att behövligt material och nödvändiga verktyg samt första hjälpen-utrustning finns på plats. Ledaren instruerar hur de vuxna kan hjälpa och uppmuntra barnen i snickeriet. Det är viktigt att alla får prova att snickra i enlighet med sin ålder.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverk

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Familjerna gör barkbåtar. Ledaren ser till att det fins tillräckligt med verktyg och material på plats så att alla får bygga den farkost de vill.  Det är bra att reservera tillräckligt med tid så att deltagarna också hinner testa båtarna.

Familjerna bygger ett insekthotell. Instruktioner för hur man bygger ett insekthotell hittas på nätet. Att bygga ett insekthotell är bra att sammanföra med aktiviteten att lära känna insekter.

Familjen gör en fågelholk. Familjerna kan välja för vilka fågelarter de vill bygga holken. På webbsidan Tringa.fi kan man hitta instruktioner för vilken storleks öppning som passar för vilka arter. På nätet hittas även otaliga bra instruktioner om hur man bygger en holk. Att sätta upp fågelholken är en bra orsak att åka på utfärd ut i naturen.

Familjerna gör barkbåtar. Ledaren ser till att det fins tillräckligt med verktyg och material på plats så att alla får bygga den farkost de vill.  Det är bra att reservera tillräckligt med tid så att deltagarna också hinner testa båtarna.

Familjerna bygger ett insektshotell. Instruktioner för hur man bygger ett insektshotell hittas på nätet. Att bygga ett insekthotell är bra att göra samtidigt som aktiviteten där man lär känna insekter.

Familjen gör en fågelholk. Familjerna kan välja för vilka fågelarter de vill bygga holken. På webbsidan tringa.fi kan man hitta instruktioner för vilken storleks öppning som passar för vilka arter. På nätet hittas även många bra instruktioner för hur man bygger en holk. Att sätta upp fågelholken är en bra orsak att åka på utfärd ut i naturen.

Lägg till tips

Bifoga