Familjen bekantar sig med hantverkstekniken. Barnet övar på sin finmotorik.

Valikko

Tovning


Målsättning:

Familjen bekantar sig med hantverkstekniken. Barnet övar på sin finmotorik.

Beskrivning:

Familjen tillverkar en produkt genom att tova lammull.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Längd 1 – 2 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att behövlig utrustning finns på plats. Ledaren testar själv att tova på förhand eller ser till att det finns någon som är bekant med hantverksmetoden på plats. Ledaren handleder de vuxna hur de kan hjälpa och uppmuntra barnen under tovningsprocessen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverk

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ledaren ser till att det finns lämplig ull för rulltovning, påskäggshöljen, ris och varmt vatten med tallsåpa. Ledaren testar att göra en maracas på förhand. Man tovar en maracas genom att skrubba blöt ull mot golvet eller handen. In i ullen rullar man sedan ett påskäggshölje som man till en fjärdedel har fyllt med ris. Så rullar man den fuktiga ullen I torr ull och masserar ordentligt in ullen tills ägghöljet inte längre syns.

Familjescouterna fyller en pepparkaksform med tovningsull. De sticker sedan ner tovningsnålen i ullen tills innehållet i formen är helt kompakt. För att göra det lättare att sticka in nålen kan man t.ex. sätta fast en vinkork i nålens ena ända. På det färdiga arbetet kan man t.ex. sy fast reflextyg så att man får en fin reflex.

Ledaren ser till att det finns lämplig ull för rulltovning, påskäggshöljen, ris och varmt vatten med tallsåpa. Ledaren testar att göra en maracas på förhand. Man tovar en maracas genom att skrubba blöt ull mot golvet eller handen. In i ullen rullar man sedan ett påskäggshölje som man till en fjärdedel har fyllt med ris. Så rullar man den fuktiga ullen I torr ull och masserar ordentligt in ullen tills ägghöljet inte längre syns.

Familjescouterna fyller en pepparkaksform med tovningsull. De sticker sedan ner tovningsnålen i ullen tills innehållet i formen är helt kompakt. För att göra det lättare att sticka in nålen kan man t.ex. sätta fast en vinkork i nålens ena ända. På det färdiga arbetet kan man t.ex. sy fast reflextyg så att man får en fin reflex.

Lägg till tips

Bifoga