Familjen bekantar sig med hantverkstekniken. Barnet övar på sin finmotorik.

Valikko

Tygtryck


Målsättning:

Familjen bekantar sig med hantverkstekniken. Barnet övar på sin finmotorik.

Beskrivning:

Familjen provar tillsammans på att göra tygtryck.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att det finns tillräckligt med material och utrymme på mötet. Ledaren instruerar hur de vuxna kan uppmuntra och stöda barnen. Det är viktigt att alla får prova på och göra arbetet i enlighet med sin ålder.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hantverk

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Familjescoutgruppens medlemmar trycker egna bestickpåsar eller tygkassar. Samtidigt kan ledaren berätta varför man inom scoutingen använder tygpåsar/kassar till sina bestick. Deltagarna kan, t.ex. med hjälp av en schablon, trycka gruppens kännetecken på påsen. Gruppen kan köpa påsar från en butik eller sy dem själva.

Familjescoutgruppens medlemmar trycker egna t-shirts som alltid ska användas vid gruppens sammanträden. På t-shirten kan man, t.ex. med hjälp av en schablon, trycka gruppens kännetecken eller familjescoutingens ekorrsymbol.

Familjescoutgruppens medlemmar trycker t-shirts åt barnen (och varför inte åt de vuxna också) med deltagarens namn på. Namntröjan är behändig t.ex. på kårens sommarläger, så att småbarn också tilltalas vid namn.

Familjescoutgruppens medlemmar trycker egna bestickpåsar eller tygkassar. Samtidigt kan ledaren berätta varför man inom scoutingen använder tygpåsar/kassar till sina bestick. Deltagarna kan, t.ex. med hjälp av en schablon trycka gruppens kännetecken på påsen. Gruppen kan köpa påsar från en butik eller sy dem själva.

Familjescoutgruppens medlemmar trycker egna t-shirts som alltid ska användas vid gruppens sammanträden. På t-shirten kan man, t.ex. med hjälp av en schablon, trycka gruppens kännetecken eller familjescoutingens ekorrsymbol.

Familjescoutgruppens medlemmar trycker t-shirts åt barnen (och varför inte åt de vuxna också) med deltagarens namn på. Namntröjan är behändig t.ex. på kårens sommarläger så att småbarn också tilltalas vid namn.

Lägg till tips

Bifoga