Familjen utnyttjar de möjligheter som står till buds i naturen genom att på olika sätt göra tillsammans. Familjescouternas förhållande till naturen stärks.

Valikko

Att bygga med naturmaterial


Målsättning:

Familjen utnyttjar de möjligheter som står till buds i naturen genom att på olika sätt göra tillsammans. Familjescouternas förhållande till naturen stärks.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen bygger tillsammans med hjälp av naturmaterial.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren hjälper familjen att upptäcka de olika möjligheter som naturen har att erbjuda. Hen tar med sig de verktyg och material som behövs. Ledaren instruerar deltagarna att ta med sig lämpliga kläder och lämplig utrustning till mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Natur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga