Familjen utnyttjar de möjligheter som står till buds i naturen genom att på olika sätt göra tillsammans. Familjescouternas förhållande till naturen stärks.

Valikko

Att bygga med naturmaterial


Målsättning:

Familjen utnyttjar de möjligheter som står till buds i naturen genom att på olika sätt göra tillsammans. Familjescouternas förhållande till naturen stärks.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen bygger tillsammans med hjälp av naturmaterial.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren hjälper familjen att upptäcka de olika möjligheter som naturen har att erbjuda. Hen tar med sig de verktyg och material som behövs. Ledaren instruerar deltagarna att ta med sig lämpliga kläder och lämplig utrustning till mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Natur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Familjerna bygger statyer eller tavlor av naturmaterial. Ledarens uppgift är att påminna deltagarna om att levande växter och träd inte får skadas då man gör konst. Gruppen kan fotografera sina verk och dela bilderna på kårens sociala medier.

Familjescoutgruppen bygger en koja i skogen. Kojan kan vara för engångsbruk eller så kan man återvända den flera gånger under verksamhetsåret.

Familjescoutgruppen träffas på en sandstrand, i en sandgrop eller på en motsvarande plats. Familjernas eller hela gruppens uppgift är att bygga ett så fint sandslott som möjligt. Aktiviteten passar bra att utföra på hösten då man enkelt kan dekorera slottet med fina höstlöv.

Familjescoutgruppen träffas på en sandstrand, i en sandgrop eller på en motsvarande plats. Familjernas eller hela gruppens uppgift är att bygga ett så fint sandslott som möjligt. Aktiviteten passar bra att utföra på hösten då man enkelt kan dekorera slottet med fina höstlöv.

Familjescoutgruppen bygger en koja i skogen. Kojan kan vara för engångsbruk eller så kan man återvända till den flera gånger under verksamhetsåret.

Familjerna bygger statyer eller tavlor av naturmaterial. Ledarens uppgift är att påminna deltagarna om att levande växter och träd inte får skadas då man gör konst. Gruppen kan fotografera sina verk och dela bilderna på kårens sociala medier.

Lägg till tips

Bifoga