Familjen bekantar sig med djuren i naturen. Varje familjescout lär sig att känna igen en ny art.

Valikko

Att lära känna djur


Målsättning:

Familjen bekantar sig med djuren i naturen. Varje familjescout lär sig att känna igen en ny art.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen bekantar sig med djuren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren tar med sig lämplig utrustning till mötet och instruerar familjerna att också göra det. Ledaren uppmuntrar gruppen att bekanta sig med och iaktta naturen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Natur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Familjescoutgruppen bygger tillsammans en vinterutfodringsplats åt fåglarna. Ledaren uppmuntrar familjerna att också hemma observera fåglar som kommer för att äta. Gruppen kan också besöka en park eller motsvarande offentlig fågelutfodringsplats.

Familjescoutgruppen besöker en bondgård. Många djurgårdar tar emot besökare om man bokar in besöket i god tid. Gruppen kan även delta i ett öppet hus-evenemang på en närliggande gård.

Under vintern bekantar sig familjen med djurens spår i skogen. Det lönar sig att ta med olika djurböcker, så att det är lättare att undersöka de avtryck och spår som fåglar och djur lämnar efter sig.

Familjescouterna undersöker olika småkryp i jordmånen och/eller/ i vattendrag med förstoringsglas och/eller lupp. Det lönar sig att ta med sig insektböcker för att underlätta identifiering av olika arter.

Familjescouterna undersöker olika småkryp i jordmånen och/eller/ i vattendrag med förstoringsglas och/eller lupp. Det lönar sig att ta med sig insektböcker för att underlätta identifiering av olika arter

Under vintern bekantar sig familjen med djurens spår i skogen. Det lönar sig att ta med olika djurböcker, så att det är lättare att undersöka de avtryck och spår som fåglar och djur lämnar efter sig.

Familjescoutgruppen besöker en bondgård. Många djurgårdar tar emot besökare om man bokar in besöket i god tid. Gruppen kan även delta i ett öppet hus-evenemang på en närliggande gård.

Familjescoutgruppen bygger tillsammans en vinterutfodringsplats åt fåglarna. Ledaren uppmuntrar familjerna att också hemma observera fåglar som kommer för att äta. Gruppen kan också besöka en park eller motsvarande offentlig fågelutfodringsplats.

Lägg till tips

Bifoga