Familjen bekantar sig med djuren i naturen. Varje familjescout lär sig att känna igen en ny art.

Valikko

Att lära känna djur


Målsättning:

Familjen bekantar sig med djuren i naturen. Varje familjescout lär sig att känna igen en ny art.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen bekantar sig med djuren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren tar med sig lämplig utrustning till mötet och instruerar familjerna att också göra det. Ledaren uppmuntrar gruppen att bekanta sig med och iaktta naturen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Natur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga