Familjen bekantar sig med växtlighet i naturen. Varje familjescout lär sig att känna igen en ny art.

Valikko

Att lära känna växtlighet


Målsättning:

Familjen bekantar sig med växtlighet i naturen. Varje familjescout lär sig att känna igen en ny art.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen bekantar sig med växtlighet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren tar med sig lämplig utrustning till mötet och instruerar familjerna att också göra det. Ledaren uppmuntrar gruppen att bekanta sig med och iaktta naturen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Natur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gruppen besöker tillsammans en trädgård där det t.ex. växer rotfrukter, sallad och äpplen. Gruppen undersöker tillsammans hur växterna gror och växer. Det kan vara till exempel en handelsträdgård, en kolonilott i området eller en av deltagarfamiljernas trädgård.

Familjescoutgruppen åker tillsamman på utfärd med målet att upptäcka och observera växtarter. Ledaren kan bjuda med en sakkunnig som guide eller se till att det finns växtböcker för alla i gruppen. Våren är en ypperlig tid för utflykter, eftersom det finns ett begränsat antal identifierbara arter till skillnad från sommaren.

Familjen sår eller planterar en växt, till exempel en ört som växer relativt snabbt och som passar bra för vardagligt bruk i köket.

Familjen sår eller planterar en växt. Det kan vara fråga om en ört som växer relativt snabbt och som passar bra för vardagligt bruk i köket.

Familjescoutgruppen åker tillsamman på utfärd med målet att upptäcka och observera växtarter. Ledaren kan bjuda med en sakkunnig som guide eller se till att det finns växtböcker för alla i gruppen. Våren är en ypperlig tid för utflykter, eftersom det finns ett begränsat antal identifierbara arter till skillnad från sommaren.

Gruppen besöker tillsammans en trädgård där det t.ex. växer rotfrukter, sallad och äpplen. Gruppen undersöker tillsammans hur växterna gror och växer. Det kan vara fråga om en handelsträdgård, en kolonilott i området eller en av delatagarfamiljernas trädgård.

Lägg till tips

Bifoga