Barnet förstår var fiskar kommer ifrån. Familjen kan på ett tryggt sätt vistas i närheten av vatten.

Valikko

Fiske


Målsättning:

Barnet förstår var fiskar kommer ifrån. Familjen kan på ett tryggt sätt vistas i närheten av vatten.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen åker på en fisketur. Utflykter där man metar eller pilkar är lätta att ordna, men om någon av deltagarna fiskar mycket på fritiden kan familjescoutgruppen prova på andra former av fiske.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledarens viktigaste uppgift är att ta hand om att aktiviteten sker under trygga förhållanden. Ledaren uppmuntrar familjerna att låta barnen ta del av de möjligheter som stranden har att erbjuda. Hen ser i förväg till att det finns tillräckligt med fiskeredskap. Om det inte finns några fiskare i gruppen kan ledaren be någon av kårens ledare som kan fiska att följa med.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Natur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga