Familjen rör på sig tillsammans. Barnet utvecklar sin rörelseförmåga.

Valikko

Idrottsutfärd


Målsättning:

Familjen rör på sig tillsammans. Barnet utvecklar sin rörelseförmåga.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen genomför utfärdens idrottsaktivitet tillsammans. Erfarenheten motiverar familjerna att röra på sig tillsammans.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren sköter eventuell tidsbokning inför besöket. Ledaren uppmuntrar alla gruppmedlemmar att prova på och kasta sig in i nya upplevelser.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uteliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Familjescoutgruppen åker på utfärd till en simhall. Eftersom deltagarna har väldigt olika färdighetsnivåer, kartlägger ledaren redan på förhand gruppmedlemmarnas färdigheter, så att alla får möjlighet att simma i enlighet med sin egen färdighetsnivå, i alla fall under något skede av utfärden.

Familjescoutgruppen besöker ortens idrottsplan och provar på ordentliga friidrottsgrenar eller ordnar roliga tävlingar med självpåhittade grenar, som t.ex. krypning, ringkastning och sandpåsehoppning.

Familjescoutgruppen åker på utfärd till en närliggande pulkabacke. Under mötet kan familjerna tävla om det vill t.ex. i pulkastafett.

Lägg till tips

Bifoga