Familjen åker tillsammans på utfärd. Barnet lär sig röra sig i olika terränger. Familjen bekantar sig med naturen.

Valikko

Naturutfärd


Målsättning:

Familjen åker tillsammans på utfärd. Barnet lär sig röra sig i olika terränger. Familjen bekantar sig med naturen.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen gör en utfärd i naturen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren tar på förhand reda på en lämplig destination för utfärden. Hen instruerar deltagarna i hur de ska utrusta sig för utfärden på bästa möjliga sätt. Ledaren uppmuntrar familjerna att bekanta sig med och iaktta naturen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uteliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Familjescoutgruppen åker på en fågelutflykt. Ledaren kan bjuda med en fågelkännare som guide. Se också till att ha med kikare och fågelböcker på utflykten.

Familjescoutgruppen åker på svamputflykt under hösten. Ledaren kan vid behov bjuda med en svampkännare på utflykten.

Familjescoutgruppen åker på utfärd till ett fint och närbeläget naturområde. Ledaren ser till att resans takt passar för alla utfärdsdeltagare.

Lägg till tips

Bifoga