Familjen åker tillsammans på utfärd. Barnet lär sig röra sig i olika terränger. Familjen bekantar sig med naturen.

Valikko

Naturutfärd


Målsättning:

Familjen åker tillsammans på utfärd. Barnet lär sig röra sig i olika terränger. Familjen bekantar sig med naturen.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen gör en utfärd i naturen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren tar på förhand reda på en lämplig destination för utfärden. Hen instruerar deltagarna i hur de ska utrusta sig för utfärden på bästa möjliga sätt. Ledaren uppmuntrar familjerna att bekanta sig med och iaktta naturen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uteliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga