Familjen använder utfärdsfärdigheter som de lärt sig i familjescoutingen. Barnet rör sig tryggt vid elden.

Valikko

Utfärd med lägereld


Målsättning:

Familjen använder utfärdsfärdigheter som de lärt sig i familjescoutingen. Barnet rör sig tryggt vid elden.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen är med på en utfärd med lägereld.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att gruppen utrustar sig adekvat för utfärden. Hen tar med sig tillräckligt med vedklabbar och annan utrustning som behövs för att göra upp en eld.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uteliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

I många kommuner finns det vindskydd och lägerplatser som upprätthålls av kommunen själv eller av föreningar. Familjescoutgruppen besöker ett sådant vindskydd, så att deltagarna samtidigt får bekanta sig med närbelägna utfärdsmål i området.

En mörk skog är mera spännande än en ljus. I slutet av hösten, då kvällarna mörknar tidigt, gör familjescoutguppen en utfärd till närmaste lägereldsplats. Det lönar sig absolut att ta med sig ficklampor, eftersom tiden går fort då man leker med dem. Samtidigt får barnet erfarenhet av att röra sig i en mörk skog i tryggt sällskap.

Lägg till tips

Bifoga