Familjen använder utfärdsfärdigheter som de lärt sig i familjescoutingen. Barnet rör sig tryggt vid elden.

Valikko

Utfärd med lägereld


Målsättning:

Familjen använder utfärdsfärdigheter som de lärt sig i familjescoutingen. Barnet rör sig tryggt vid elden.

Beskrivning:

Familjescoutgruppen är med på en utfärd med lägereld.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 1 - 4 tuntia
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att gruppen utrustar sig adekvat för utfärden. Hen tar med sig tillräckligt med vedklabbar och annan utrustning som behövs för att göra upp en eld.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Uteliv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga